Rhedeg ar hyd Cymru i Maint Cymru

Craig Hughes, yn cymryd ar y gamp anhygoel o redeg ar hyd Cymru i godi arian ar gyfer Maint Cymru. Isod, mae'n ysgrifennu i ni am ei her sydd i ddod.

~~~~~~~~~~~

Mae fy angerdd yw natur, ond yn rhedeg yn ail agos. Yn yr ysgol Doeddwn i ddim wedi bod â diddordeb mewn rhedeg o bell. Peidiwch â mynd i mi anghywir, byddwn yn rhoi hyn i gyd ac yn ei wneud yn iawn ar y cyfan, ond yr wyf yn dod o hyd yn rhedeg i fod mor ddiflas. Ddim anymore, fodd bynnag! Ychydig flynyddoedd yn ôl roeddwn angen rhywbeth i feddiannu fy meddwl ac rwyf bellach yn gaeth rhedeg. Yn enwedig TRAIL rhedeg lle yr wyf yn cael y cyfle i archwilio a gweld pethau a mynd llefydd na allwn i fynd os oeddwn mewn car neu ar feic.

Yr wyf yn bennaf yn rhedeg un neu ddau o 10k yn yr wythnos, ond yr wyf yn meddwl, beth y gallaf ei wneud i wthio fy hun? Beth allaf ei wneud a fydd yn cael pobl sydd â diddordeb mewn fy helpu i godi arian ar gyfer achos da?

Wel, yr wyf wedi penderfynu ar achos yn anad dim - Maint elusen Cymru. Maint Cymru wedi gwasanaethu eu nod gwreiddiol o ddiogelu ardal o goedwig law maint Cymru ac mae bellach yn dda ar eu ffordd i ddyblu effaith hon trwy amddiffyn 2 miliwn ha arall. Mae'r elusen yn annog pobl Cymru i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy gymryd camau gweithredu cadarnhaol syml. Maent yn gweithio gydag ysgolion a busnesau i godi arian ar gyfer coedwigoedd a chodi ymwybyddiaeth o'r coedwigoedd pwysigrwydd o ran mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Datgoedwigo a diraddio coedwigoedd y byd yn achosi mwy o allyriadau CO2 na'r holl drafnidiaeth y byd cyfunol (sy'n golygu awyrennau, trenau, ceir, faniau a llongau!). Maint Cymru yn gweithio gyda phrosiectau coedwigoedd yn Affrica a De America i helpu i warchod coedwigoedd trofannol presennol a chefnogi rheolaeth gynaliadwy ar goedwigoedd. eu holl brosiectau yn gweithio yn uniongyrchol gyda chymunedau coedwigoedd mewn gwlad. Eu prosiectau yn Ne America ar hyn o bryd yn cwmpasu dros 2 miliwn hectar, ac maent yn awr yn anelu i warchod 2 miliwn hectar arall yn Affrica.

Maint Cymru hefyd yn gweithio gyda phrosiect plannu blaenllaw coed sy'n anelu at blannu 10 miliwn o goed a chynyddu gorchudd coedwig yn Uganda. Mae'r prosiect hwn hefyd yn plannu coeden ar gyfer pob plentyn a anwyd neu a fabwysiadwyd yng Nghymru, fel rhan o Planhigion arloesol Llywodraeth Cymru! cynllun. - (Maint Of Wales)

Gyda her mor enfawr o flaen mi, yr wyf yn awyddus i godi'r safon a chodi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer achos amgylcheddol mawr. Felly rwy'n rhedeg ar hyd Cymru i Maint Cymru.

Mae fy nwydau y tu allan i redeg yn cynnwys yr amgylchedd, rygbi a fy mhlant. Wrth feddwl am beth y gallwn ei wneud i nid yn unig yn gwneud fy hun yn falch, ond hefyd fy mhlant, yn rhedeg ar hyd Cymru yn ymddangos fel y dewis rhesymegol.

Ym mis Mehefin 2017 byddaf yn rhedeg o'r man mwyaf gogleddol gan ein cenedl gwych (Llanbadrig, Ynys Môn) a cyrraedd yn y rhan fwyaf deheuol (Rhws, Bro Morgannwg) dim mwy na diwrnod 5 yn ddiweddarach, gobeithio. milltiroedd 187 o lawenydd pur. Bydd yn cael ei flinedig ond rwy'n edrych ymlaen at gymryd mewn rhai golygfeydd gwych.

Rwyf hefyd yn gobeithio i gymryd fy cydymaith Stanley, ci ar draws ffiniau ar y daith hefyd ... mae e'n ei fwy ffit na fi felly gobeithio y bydd yn ysgwyddo'r baich!

Felly, os oes gennych unrhyw ceiniogau sbâr, os gwelwch yn dda yn cymryd golwg ar fy nhudalen codi arian. Bydd unrhyw beth yn ddiolchgar a bydd pob ceiniog yn mynd i'r elusen ei hun.

Gallwch ddilyn fy broses hyfforddi drwy gyfrwng twitter @187cymru

Thank you!

https://mydonate.bt.com/fundraisers/craighughes1

~~~~~~~~~~

Os cewch eich ysbrydoli gan daith Craig os gwelwch yn dda rhannu ei gyswllt rhodd. Bydd pob ceiniog a godir yn mynd i faint o gymru a bydd yn cael ei gyfateb gan ein cefnogwyr i gael effaith hyd yn oed yn fwy ar y prosiectau rydym yn eu cefnogi goedwig law.