Enillydd Cystadleuaeth Rygbi Raffl

Diolch yn fawr i bawb a aeth ein raffl rygbi wythnos diwethaf i chi. Rydym yn codi £ 320 fydd yn cael ei dyblu gan ein cronfa cyfatebol. Mae pob ceiniog a godir yn mynd yn uniongyrchol at y prosiectau rydym yn eu cefnogi goedwig. Gallwch gael gwybod mwy o wybodaeth am ein wefan dewislen y prosiect.

Llongyfarchiadau i'n enillydd Huw Bramhall. Isod mae'n dweud wrthym am ei amser yn y gêm.

"Roedd yn gêm wych, chwaraeodd Cymru yn dda iawn ac roedd awyrgylch anhygoel yn y stadiwm. Yr wyf yn gwybod bob amser yw, ond seddi hyn yn well nag unrhyw Roeddwn i wedi o'r blaen ac mae wir wedi gwneud gwahaniaeth mawr fod yn agos at y cae.

Roeddwn yn synnu iawn i ennill y tocynnau. Pan fyddaf yn mynd doeddwn i ddim wir yn meddwl nad oedd unrhyw siawns byddwn i'n ennill, ond roeddwn yn hapus i roi rhywfaint o arian i Faint Cymru, ac os nad ydych yn mynd i mewn, yna does dim cyfle o gwbl iawn?


Roedd yn hwyl dod i lawr i Gaerdydd, nid wyf wedi bod yn y ddinas am flwyddyn a hanner (gan fod y cymru v gêm Fiji yng Nghwpan y Byd) a fy nghariad erioed wedi bod felly rydym yn gwneud y peth twristiaid ac aeth i'r castell. Yna cawsom y gêm wych i goroni'r off. Roeddwn i'n poeni ar ôl 3 rownd y byddai Iwerddon yn rhy dda, ond roedd Cymru ar y ffurflen gwych ac roeddem yn ddigon agos i weld yr holl gamau, yn enwedig cais cyntaf George North.


Diolch unwaith eto i'r elusen am y tocynnau, roedd yn trin go iawn! "

Cadw i fyny gyda Maint Cymru, ein prosiectau ac unrhyw ymgyrchoedd yn y dyfodol / cystadlaethau i fod mewn gyda chyfle i ennill gwobrau gwych tra'n helpu i warchod coedwigoedd.

Facebook: https://www.facebook.com/sizeofwales/
Twitter: @sizeofwales
Instagram: @size_of_wales