Hawliau Tir Wapichan

Mae'r prosiect hwn yn helpu brodorion y Wapichan i sicrhau a diogeli eu tiroedd teuluol yn gyfreithlon. Mae hefyd yn cefnogi'r gymuned i gynnal ei gwybodaeth draddodiadol o'r goedwig a'i ffordd draddodiadol o fyw. Yn benodol bydd cymorth Maint Cymru yn cefnogi hyfforddiant a chyngor cyfreithiol i'r gymuned; yn rhoi help i fonitro data o'r goedwig ac yn cefnogi ysgolion i rannu gwybodaeth draddodiadol â'r cenedlaethau iau. Mae'r gymuned hefyd wrthi'n adeiladu gwefan i fonitro a rhannu eu data goedwig.

Fel y dywedodd un aelod o’r gymuned, Leo Gomes “daw ein bywoliaeth o’n mam goedwig. Mae’n darparu popeth sydd ei angen...mae fel stordy. Ac mae’r coed yn rhoi awyr iach i ni ei anadlu o’u dail gwyrdd. Mae’r llwyni yn cynnwys ardaloedd sanctaidd, hen anheddau, tiroedd seremonïol, llwybrau balata a chyn tiroedd ffermio ein cyndadau. Mae’r llefydd hyn yn arbennig i ni.”


bygythiadau:


• Mwyngloddio aur
• Logio
• Datblygiadau isadeiledd fel ffyrdd


Llwyddiannau:


• Ym 2015 cytunwyd Llywodraeth Guyana i gynnal trafodaethau ffurfiol gyda chymunedau'r Wapichan
• 17 cymuned wedi ymuno i ddatblygu cynllun rheoli a map
• Adeiladwyd drôn i fonitro eu tiroedd coedwigol
• Sefydlu system i fonitro'r goedwig gyda ffonau symudol

hectarau:


1,400,000


Partner:camau bach - effaith fawr


Cyffredinol Rhoi Safle

£
Gwybodaeth Bersonol

Rhoi Cyfanswm: £ 10.00