Guyana: Hawliau Tir Wapichan

"Rydym yn gwneud ein bywoliaeth oddi wrth ein coedwig fam. Mae hi'n rhoi i ni yr holl bethau yr ydym ei angen ... hi fel ein stordy. Ac yn y coed yn rhoi aer glân i anadlu ni. Mae'r llwyn yn cynnwys yr ardaloedd cysegredig, hen safleoedd anheddu, tiroedd seremonïol a chyn diroedd ffermio o'n rhieni amlwg. lleoedd hynny yn arbennig i ni "

Nod y prosiect yw cynorthwyo'r bobl Wapichan i sicrhau gyfreithiol ac yn amddiffyn eu tiriogaeth teuluol a chynnal eu coedwig traddodiadol. Mae'r prosiect, mewn partneriaeth â Phrosiect Pobl Forest, cefnogi'r gymuned i gynnal gwybodaeth coedwig traddodiadol er mwyn cynnal eu ffordd draddodiadol o fyw tra'n cynnal ecosystemau coedwig iach ar yr un pryd, gan gyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd a hyrwyddo bywoliaethau cynaliadwy.

Bydd maint y cymorth Cymru 'yn mynd yn benodol tuag at ddarparu cyngor cyfreithiol a hyfforddiant i alluogi ymgysylltu effeithiol mewn trafodaethau tir ffurfiol Wapichan gyda'r llywodraeth Gaiana. Bydd tîm o dan arweiniad y prosiect pobl goedwig cynorthwyo'r bobl Wapichan i gasglu rhagor o dystiolaeth o anheddiad traddodiadol a defnyddio tiroedd goedwig i hybu trafodaethau tir ffurfiol gyda llywodraeth Guyana ynghylch yr hawliad tiriogaethol Wapichan.

Arian a godwyd trwy'r Maint Cymru, bydd hefyd yn sefydlu dwy orsaf monitro maes mewn ardaloedd coedwig anghysbell i gryfhau technegau casglu data monitro a coedwig gymunedol. Bydd maint y cronfeydd Cymru hefyd yn sefydlu "Ysgolion llwyn" yn y gorsafoedd maes goedwig i ddarparu lle yn y goedwig ar gyfer blaenoriaid a deiliaid gwybodaeth draddodiadol i rannu eu gwybodaeth gyda'r genhedlaeth iau. Bydd y prosiect hefyd yn cefnogi ysgolion i rannu gwybodaeth draddodiadol â'r cenedlaethau iau.

Fel y dywedodd un aelod o'r gymuned, Leo Gomes, dywedodd "rydym yn gwneud ein bywoliaeth oddi wrth ein coedwig fam. Mae hi'n rhoi i ni yr holl bethau yr ydym ei angen ... mae'n debyg ein stordy. Ac yn y coed yn rhoi aer glân i anadlu gan eu dail gwyrdd i ni. Mae'r llwyn yn cynnwys yr ardaloedd cysegredig, hen safleoedd anheddu, tiroedd seremonïol, llwybrau balata a chyn diroedd ffermio o'n rhieni amlwg. lleoedd hynny yn arbennig i ni.


bygythiadau:


• Mwyngloddio aur
• Logio
• Datblygiadau isadeiledd fel ffyrdd


Llwyddiannau:


• Ym 2015 cytunwyd Llywodraeth Guyana i gynnal trafodaethau ffurfiol gyda chymunedau'r Wapichan
• 17 cymuned wedi ymuno i ddatblygu cynllun rheoli a map
• Adeiladwyd drôn i fonitro eu tiroedd coedwigol
• Sefydlu system i fonitro'r goedwig gyda ffonau symudol

hectarau:


1,400,000


Partner:camau bach - effaith fawr