Guyana: Hawliau Tir Wapichan

"Rydym yn gwneud ein bywoliaeth oddi wrth ein coedwig fam. Mae hi'n rhoi i ni yr holl bethau yr ydym ei angen ... hi fel ein stordy. Ac yn y coed yn rhoi aer glân i anadlu ni. Mae'r llwyn yn cynnwys yr ardaloedd cysegredig, hen safleoedd anheddu, tiroedd seremonïol a chyn diroedd ffermio o'n rhieni amlwg. lleoedd hynny yn arbennig i ni "

Nod y prosiect yw cynorthwyo'r bobl Wapichan i sicrhau gyfreithiol ac yn amddiffyn eu tiriogaeth teuluol helaeth a chynnal eu coedwig traddodiadol. Mae'r prosiect, mewn partneriaeth â Rhaglen Pobl Forest, yn gweithio gyda'r gymuned i hwyluso a galluogi'r Wapichan i gynnal gwybodaeth coedwig traddodiadol er mwyn cynnal eu ffordd draddodiadol o fyw tra'n cynnal ecosystemau coedwig iach, gan gyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd a hyrwyddo bywoliaethau cynaliadwy.

Bydd tîm dan arweiniad y Rhaglen Pobl Coedwig cynorthwyo'r bobl Wapichan i gasglu tystiolaeth o feddiannaeth traddodiadol a defnydd cynaliadwy o tiroedd goedwig i hybu trafodaethau tir ffurfiol gyda llywodraeth Guyana ynghylch yr hawliad tiriogaethol Wapichan. Mae'r Wapichan hefyd yn derbyn cyngor cyfreithiol a hyfforddiant i alluogi ymgysylltiad effeithiol yn y trafodaethau tir ffurfiol gyda llywodraeth Gaiana.

Arian a roddwyd gan Maint Cymru yn helpu i hyfforddi aelodau'r gymuned yn y defnydd o GPS a ffonau smart i gasglu data am eu tiriogaeth gan gynnwys monitro y difrod mwyngloddio anghyfreithlon ac logio yn achosi i eu coedwigoedd. Mae dwy orsaf monitro cae wedi cael eu datblygu mewn ardaloedd coedwig anghysbell i weithredu fel canolfan ar gyfer dechnegau monitro coedwigoedd cymunedol a chasglu data. Mae'r data hwn yn cryfhau achos y Wapichan yn.

Bydd maint y cronfeydd Cymru hefyd yn cefnogi adeiladu ysgolion Wapichan i ddarparu lle yn y goedwig ar gyfer blaenoriaid a deiliaid gwybodaeth draddodiadol i rannu eu gwybodaeth gyda'r genhedlaeth iau. Mae'r trosglwyddo gwybodaeth coedwig draddodiadol wedi bod yn llwyddiannus wrth adnewyddu ymdeimlad Wapichan o gymuned, iaith a hunaniaeth a meithrin parch rhwng ieuenctid a henoed. Diddordeb cynyddol mewn cenedlaethau iau wedi arwain at yr henuriaid cynnal Uwchgynhadledd Ieuenctid eleni. Bwriad y casglu mawr yw rhannu gwybodaeth a barn, gan sicrhau genhedlaeth iau yn gallu nodi eu cynlluniau ac atebion ar gyfer dyfodol cymunedau Wapichan, eu tir a choedwigoedd yn y blynyddoedd i ddod.

      

      

      

      

Partner:hectarau:


1,400,000


Rhowch i'r ymgyrch hon


Guyana: Hawliau Tir Wapichan

£
Gwybodaeth Bersonol

Rhoi Cyfanswm: £ 10.00


bygythiadau:


• mwyngloddio aur anghyfreithlon
• Logio
• Datblygiadau isadeiledd fel ffyrdd
• pleidiau gwleidyddol sy'n gysylltiedig â diwydiant mwyngloddio ceisio rannu cymunedau ac yn gwrthwynebu creu coedwig silwair mawr
• Y Rhyngrwyd a chysylltiad ffôn yn wael, annibynadwy ac mae tariffau uchel. Mae hyn yn rhwystr mawr i effeithiolrwydd ar sawl lefel o'r prosiect fel data olrhain GPS a llwytho i fyny i wefan Wapichan prosiect


Llwyddiannau:


• trafodaethau tir ffurfiol gyda llywodraeth Gaiana ddechreuodd yn 2016
• Adeiladwyd drôn i fonitro eu tiroedd coedwigol
• Gweithio gyda llywodraeth Gaiana i lunio cytundeb ffurfiol i fynd i'r afael mwyngloddio ddinistriol, mae hyn eisoes wedi arwain at gau llawer o weithrediadau mwyngloddio.
• monitro cymunedol wedi'u hyfforddi yn y defnydd o GPS a ffôn smart ar gyfer monitro defnydd tir
• cydnabyddiaeth cyfreithiol a chofrestru swyddogol SRDC fel corff cyfreithiol ffurfiol o hunan govt yn Guyana: 1st Cyngor Cynhenid ​​Dosbarth i gael eu gazetted yn Guyana
• Gwefan Wapichan gyda offeryn rheoli newydd ar y we arloesol lansio ym mis Mai 2017