Periw: Sicrhau y diriogaeth Wampís

'Tarimat Pujut' - Bywyd o harmoni

nid yn unig yn anelu Mae'r prosiect i gynorthwyo'r Wampis i sicrhau'r hawliau cyfreithiol i'w diroedd teuluol ond hefyd i gael recognitionn lgal o'u hawliau fel hunaniaeth gyfunol y ddau yn Peru ac yn rhyngwladol yn ogystal ag incwm chynnydd ar gyfer y gymuned goedwig drwy effeithlon a chynaliadwy amaethyddol technegau. bydd hyn yn cynnwys dadebru lleiniau ffermydd wedi'u gadael a hybu amaeth-goedwigaeth, megis cynhyrchu cacao.

Mae'r Wampis yn grwp cynhenid ​​a drefnwyd ac yn rhagweithiol sydd eisoes yn gweithio'n ddiflino i warchod eu coedwigoedd, lliniaru newid yn yr hinsawdd ac yn ymladd gweithgareddau cofnodi a mwyngloddio yn anghyfreithlon. Mae'r Wampis sydd â chysylltiad dwys, hanesyddol ac ysbrydol i'r goedwig Mt Kampankis yn arbennig, y credir i fod y ffynhonnell bioamrywiaeth eu hamgylchedd yn. Mae'r pobloedd Wampis ganddynt berthynas foesol i'r tir. Maent yn credu pob peth byw yn cael gwarcheidwaid sy'n byw mewn rhannau sanctaidd y goedwig. Dim ond drwy weithredu yn barchus ac yn braf bydd y gwarcheidwaid ysbrydol helwyr yn gallu hela anifeiliaid yn llwyddiannus. Yn yr un modd, bydd ffermwyr ond yn gallu cynaeafu cnydau os ydynt wedi plesio'r gwarcheidwaid y tir. Mae'r gwarcheidwaid, credir, rheoli digonedd o holl adnoddau Wampis. Mae'n y system gred bod meithrin parch a chysylltiad â'r gwneud y Wampis y bobl orau i warchod y coedwigoedd helaeth o dir.

Bydd y prosiect hefyd yn darparu hyfforddiant a chyllid i alluogi'r Wampis i fonitro newid defnydd tir a cholli goedwig. Yn wir, Maint cyllid Cymru yn mynd yn uniongyrchol tuag at aelodau hyfforddiant y gymuned i ddefnyddio olrheinwyr GPS i gasglu a monitro gwybodaeth am eu tiriogaeth. Bydd o fudd i'r aneddiadau Wampis ar draws y diriogaeth 1.4m yn eu cyflwr i sicrhau'r deiliadaeth i'w diroedd teuluol.

Partner:hectarau:


1,327,761


Rhowch i'r ymgyrch hon


Periw: Sicrhau y diriogaeth Wampís

£
Gwybodaeth Bersonol

Rhoi Cyfanswm: £ 10.00


bygythiadau:


• ehangu amaethyddol gan ymfudwyr
• logio diwydiannol a mwyngloddio (yn gyfreithlon ac yn anghyfreithlon)
• Arfaethedig mega-brosiectau fel yr argae mega Manseriche sy'n bygwth llifogydd miloedd o erwau o Wampis iseldir tiriogaeth a phriffordd sy'n rhedeg drwy eu tiriogaeth
• Amaeth-fusnes fel ranches gwartheg, mwyngloddio aur ac yn y blaen
• Mae hen ac mewn cyflwr gwael piblinell olew croesi eu tiriogaeth ac yn achosi gollyngiadau olew
• Diet ac iechyd yn raddol yn gwaethygu oherwydd osodwyd 'villagisation'. Wampis Ystyr yn gorfod dynnu adnoddau o ardaloedd yn gynyddol llai erbyn hyn eu bod yn byw heb fod yn nomadically


Llwyddiannau:


• Cychod a brynwyd i gysylltu cymunedau Wampis gwahanol
• System Radio a sefydlwyd bod darllediadau ar draws y diriogaeth gyfan
• Mae cyd democrataidd wedi cael ei ffurfio: Llywodraeth Tiriogaethol Ymreolaethol o Wampis (GTA-Wampis)