Sicrhau diriogaeth y Wampís

Ym 2015 bu bobl y Wampís yn datgan eu hawliau dros eu tiroedd traddodiadol. Nod y prosiect yw cefnogi'r Wampís i ennill cydnabyddiaeth gyfreithiol o'r hawliau hyn ym Mheriw ac yn rhyngwladol. Mae'r bobl Wampís eisoes yn gwarchod eu coedwigoedd, bioamrywiaeth ac yn lliniaru yn erbyn newid hinsawdd.

Bydd y prosiect yn ceisio cynyddu incwm y gymuned goedwigol drwy dechnegau amaethyddol effeithiol a chynaliadwy. Bydd hyn yn cynnwys gwella plotiau sydd wedi'u gadael a hybu amaeth-goedwigaeth, megis plannu coco. Bydd y prosiect hefyd yn monitro newid defnydd tir ac unrhyw golled o goedwigoedd. Bydd o fudd i filoedd yn y grŵp brodorol.


bygythiadau:


• Ymfudwyr yn ehangu tir amaethyddol
• Logio a mwyngloddio diwydiannol (cyfreithlon ac anghyfreithlon).
• Prosiectau diwydiannol enfawr fel yr argae Manseriche.


Llwyddiannau:


Mae Maint Cymru yn falch i gefnogi'r prosiect newydd hwn.

hectarau:


1,327,761


Partner:camau bach - effaith fawr