Coedwigoedd arfordirol Kenya

Yn cael ei gydnabod fel blaenoriaeth cadwraeth o bwysigrwydd byd-eang, mae Coedwig Arfordirol Dwyrain Affrica dan fygythiad o dorri coed anghyfreithlon, tanau, amaethyddiaeth, a chynhyrchu golosg mewn ffordd anghynaladwy. Mae’ r gweddillion o’ r goedwig yma yn gorchuddio llai na 2% o arwynebedd tir, ond yn cynnwys lefelau rhyfeddol o fioamrywiaeth

Mae nifer fawr o blanhigion ac anifeiliaid sy’ n byw yma i’ w cael yn unman arall ar y ddaear. Mae’ r rhywogaethau endemig yn cynnwys "bush babies", mangabey yr afon Tana a mwnci colobus coch Zanzibar. Mae’ r safana o amgylch y goedwig yn gartref i rai o’ r anifeiliaid mawr sy’ n wynebu’ r bygythiad mwyaf Affrica, gan gynnwys yr eliffant a rhino.

Bydd y prosiect hwn yn gwella rheoli coedwigoedd; yn gwella bywoliaethau lleol trwy fusnes cynaliadwy; yn plannu coed ac yn dangos i bobl sut i fyw gyda’r goedwig mewn ffordd lai dinistriol.


bygythiadau:


• Clirio coedwigoedd ar gyfer amaethyddiaeth, deunyddiau adeiladu ac i gynhyrchu tanwydd gan gynnwys golosg
• Prosiectau isadeiledd sydd wedi'i gynllunio'n wael


Llwyddiannau:


• 6,000 o goed wedi'i phlannu
• Camau cadarnhaol i leihau gwrthdaro dynol-bywyd gwyllt (gan gynnwys ffosydd anifeiliaid a phlannu chilli)
• Llywodraethau lleol (Kwale & Kilifi) yn cynyddu buddsoddiad mewn gwaith cadwraeth.
• Cynnydd sylweddol mewn ymdrechion i ddiogelu safleoedd sanctaidd Aweer
• Llais aelodau'r gymuned leol yn cael ei glywed mewn cyfarfodydd rheoli lleol a chenedlaethol

hectarau:


737,978


Partner:camau bach - effaith fawr