Kenya: Amddiffyn cymunedau Ogiek

Yn Kenya mae cymunedau'r coedwigoedd yn cael eu troi allan o'u tiroedd o achos cadwraeth. Mae'r dadfeddiannu yma yn caniatáu i Wasanaeth Coedwig Kenya (KFS) reoli'r tiroedd a'r coedwigoedd hyn.

Mae'r bobl frodorol Ogiek y Chepkitale, Mt. Elgon, yn rhifo 5,000. Cafodd presenoldeb ar eu tiroedd cymunedol ei wneud yn anghyfreithlon yn 2000, ond mae'r Ogiek wedi dangos pan fydd y gymuned yn rheoli'r tir hwn, mae datgoedwigo yn lleihau. Daeth natur ansicr y sefyllfa anodd yma i mewn i ffocws wrth i gartrefi'r Ogiek cael ei llosgi ym 2016 (doedd y gymuned heb wynebu dadfeddiant ers 2008).

Fel gwarchodwyr gorau'r goedwig, mae'r prosiect hwn yn anelu at helpu cymuned y Ogiek ennill hawliau cyfreithiol ar gyfer eu tiroedd. Mae hefyd yn helpu'r gymuned cyfathrebu gyda dieithriaid, gan gynnwys asiantaethau cadwraeth a llywodraeth leol. Mae hefyd yn helpu'r gymuned i weithredu cyfreithiau, arestio'r rhai sy'n dinistrio'r goedwig, a rhannu gwybodaeth draddodiadol.


bygythiadau:


• Diffyg cydnabyddiaeth o hawliau cymunedol a mynediad cyfreithiol i diroedd.
• Llosgi Golosg
• Lladd eliffantod
• 'System Shamba' o reolaeth yn arwain at leihad yn y goedwig


Llwyddiannau:


Mae Maint Cymru yn falch i gefnogi'r prosiect newydd hwn

hectarau:


178,000


Partner:camau bach - effaith fawr