Kenya: Sicrhau diroedd teuluol Ogiek, coedwigoedd cynhenid ​​a bywoliaethau

Mae pobl Ogiek y Chepkitale, Mt. Elgon, rhif rai pobl 5,000. Yn 2000, eu presenoldeb ar eu tiroedd teuluol eu hunain yn anghyfreithlon. Mae'r un peth yn digwydd i gyd ar draws Kenya, cymunedau coedwigoedd yn cael eu troi allan o'u tiroedd yn yr enw 'cadwraeth'. Mae'r rhain yn troi allan yn caniatáu i'r Gwasanaeth Coedwig Kenya (KFS) i reoli tiroedd ac coedwigoedd hyn. Mewn gwirionedd, KFS derbyn taliadau gan ffermwyr i fynd i mewn, torri i lawr, ac yn diraddio ddifrifol coedwig cynhenid.

Mae dinistrio fforestydd ar Mt. Elgon nid yn unig yn achosi allyriadau nwyon tŷ gwydr, ond mae'r dirywiad o allu'r ardal i reoleiddio llif y dŵr i'r ffermwyr yn y tiroedd poblog isod Mt Elgon. Mae hefyd yn arwain at lai o adnoddau naturiol sydd ar gael megis planhigion meddyginiaethol ar gyfer y gymuned, blodau ar gyfer gwenyn ar gyfer eu mêl, porfa ar gyfer eu da byw ac yn olaf, diogelwch ar gyfer eliffantod a bywyd gwyllt arall sy'n byw yn yr ardal.

Mae'r Ogiek wedi dangos bod pan fydd y gymuned frodorol yn rheoli'r tir, datgoedwigo yn lleihau fel y mae llosgi golosg a potsio eliffant. Felly, mae'r Ogiek sefyll fel enghraifft gref o sut mae sicrhau deiliadaeth cymunedol pobloedd brodorol 'Gall sicrhau'r coedwigoedd.

Daeth natur ansicr o sefyllfa anodd y Ogiek yn sydyn i mewn i ganolbwyntio wrth gael troi allan nad hwynebu ers 2008, dechreuodd, llosgi eu cartrefi yn 2016.

Profedig fel y gwarcheidwaid coedwig mwyaf effeithiol, mae'r prosiect hwn yw helpu'r Ogiek ennill hawliau cyfreithiol ar gyfer eu tiroedd ac i gryfhau'r ddeialog rhwng y Ogiek a grymoedd allanol, gan gynnwys asiantaethau cadwraeth a llywodraeth leol. Mae'r prosiect hefyd yn galluogi'r gymuned i weithredu cyfreithiau ac yn arestio rhai sy'n dinistrio y goedwig. Elfen allweddol arall o'r prosiect hwn yw datblygu canolfan addysg i gynorthwyo rhannu gwybodaeth traddodiadol sydd yn ei dro yn cryfhau cydlyniad cymdeithasol.

Partner:hectarau:


178,000


Rhowch i'r ymgyrch hon


Kenya: Sicrhau diroedd teuluol Ogiek, coedwigoedd cynhenid ​​a bywoliaethau

£
Gwybodaeth Bersonol

Rhoi Cyfanswm: £ 10.00


bygythiadau:


• Llosgi Golosg
• Lladd eliffantod
• 'System Shamba' o reolaeth gan arwain at crebachu goedwig
• Cael gwared yn rymus ac yn dreisgar o'u tiroedd


Llwyddiannau:


• Bydd achos llys Allweddol cydnabod cydnabod hawliau Ogiek i eu tir
• Gostyngiad profedig o datgoedwigo a diraddio coedwigoedd
• Ogiek meddiannu gweithredu tiriogaeth fel lle diogel i eliffantod o potswyr
• sgowtiaid cymunedol Ogiek wedi rhoi'r gorau i bron pob un o'r llosgi golosg
• Mae ysgol gynradd yn cael ei ganiatáu yn awr ar y gymuned tiroedd pan gawsant eu gwahardd yn flaenorol
• Datblygu canolfan adnoddau i drawsyrru gwybodaeth draddodiadol (ee arferion diwylliannol a bywoliaeth), yn ychwanegol at y cwricwlwm canolog
• Cymunedol bellach yn cael ei ganiatáu i adeiladu clinig iechyd ar gyfer y gymuned
• Arfogi a chymuned hyfforddi sgowtiaid wedi helpu i feithrin cydlyniant cymdeithasol cryfach