CHA: Cymunedau cefnogi gorilaod a choedwigoedd

Mae hanner coedwigoedd trofannol Affrica o fewn Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC). Yn y coedwigoedd mae nifer o rywogaethau a geir unman arall, gan gynnwys Gorila'r Grauer. Mae llawer o gymunedau tlawd y goedwig yn dibynnu ar y cynefinoedd hyn am eu bywoliaeth.

Mae'r prosiect hwn yn cefnogi dwy warchodfa a reolir gan y gymuned leol i amddiffyn y coedwigoedd a bywyd gwyllt. Bydd y cymunedau yn patrolio'r coedwigoedd i atal hela anifeiliaid anghyfreithlon tra bydd ffrydiau incwm newydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer pobl sy'n dibynnu ar y goedwig.


bygythiadau:


• Tir yn cael ei droi i ddefnydd amaethyddol
• Arferion amaethyddol torri a llosgi
• Mwyngloddio
• Masnach anghyfreithlon o gig gwyllt
• Logio masnachol


Llwyddiannau:


• Mae 75 stof effeithlon wedi gostwng y galw am goed tân
• Bydd 3 prosiect bywoliaethau cynaliadwy yn cynyddu incwm cartrefi a lleihau dibyniaeth ar y coedwigoedd.

hectarau:


260,000


Partner:camau bach - effaith fawr