prosiectau


Uganda: 10 Miliwn Coed

Nod y prosiect yw i blannu miliwn o goed 10 yn yr ardal datgoedwigo hynod o Mbale yn Nwyrain Uganda. Bydd y coed yn lliniaru'r pwysau roi ar bobl a'r adnoddau a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Yn benodol, byddant yn darparu cyflenwadau cynaliadwy o fwyd, tanwydd a lloches, yn ogystal â gwell incwm, lliniaru tlodi. Byddant hefyd yn diogelu cymunedau lleol [...]

Darllenwch mwy

CHA: Cymunedau cefnogi gorilaod a choedwigoedd

Mae hanner y coedwigoedd trofannol Affrica eistedd o fewn y Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC). Mae'r coedwigoedd yn gartref i nifer o rywogaethau a geir yn unman arall yn y byd, gan gynnwys Gorilla y Grauer a'r paun Congo. Trawiadol 17 biliwn tunnell fetrig o garbon yn cael ei gynnal yn y coedwigoedd hyn, dyna tua 8% o'r [...]

Darllenwch mwy

Kenya: Sicrhau diroedd teuluol Ogiek, coedwigoedd cynhenid ​​a bywoliaethau

Mae pobl Ogiek y Chepkitale, Mt. Elgon, rhif rai pobl 5,000. Yn 2000, eu presenoldeb ar eu tiroedd teuluol eu hunain yn anghyfreithlon. Mae'r un peth yn digwydd i gyd ar draws Kenya, cymunedau coedwigoedd yn cael eu troi allan o'u tiroedd yn yr enw 'cadwraeth'. Mae'r rhain yn troi allan yn caniatáu i'r Gwasanaeth Coedwig Kenya (KFS) i gymryd [...]

Darllenwch mwy

Kenya: Coedwigoedd Kenya arfordirol

Mae coedwigoedd Kenya arfordirol yn gyfoethog mewn adnoddau naturiol ac fel y cyfryw wedi dod yn fan poeth bioamrywiaeth o bwysigrwydd byd-eang. Gydnabod fel blaenoriaeth cadwraeth, gweddillion coedwig bach sy'n ffurfio coedwigoedd arfordirol Dwyrain Affrica yn cwmpasu llai na 2% o gyfanswm arwynebedd tir y rhanbarth hyd yn cynnwys hynod [...]

Darllenwch mwy

Y Congo: Diogelu Conkouati Douli Parc Cenedlaethol

Lle mae'r goedwig yn cwrdd â'r môr: Parc Cenedlaethol Conkouati-Douli. CNDP yw'r maes mwyaf ecolegol amrywiol yng Ngweriniaeth Congo, yn ymestyn o arfordir yr Iwerydd i fynyddoedd mewndirol a Savannah. Cynefinoedd yn cynnwys traethau, mangroves, lagwnau, a llynnoedd mewndirol amgylchynu gan gadwyn mynydd gyda goedwig drofannol trwchus. Efallai ei fod yn yr unig barc yn y byd [...]

Darllenwch mwy

Periw: Sicrhau y diriogaeth Wampís

nid yn unig yn anelu Mae'r prosiect i gynorthwyo'r Wampis i sicrhau'r hawliau cyfreithiol i'w diroedd teuluol ond hefyd i gael recognitionn lgal o'u hawliau fel hunaniaeth gyfunol y ddau yn Peru ac yn rhyngwladol yn ogystal ag incwm chynnydd ar gyfer y gymuned goedwig drwy effeithlon a chynaliadwy amaethyddol technegau. bydd hyn yn cynnwys dadebru wedi'u gadael [...]

Darllenwch mwy

Zimbabwe: Kariba REDD +

Mae'r prosiect hwn, ar y cyd â Grŵp Pegwn y De yn cael ei leoli yn Lake Kariba, gogledd Zimbabwe. Nod y prosiect yw sefydlu ardal rheoli bywyd gwyllt gorau yn y byd yn y Coridor arfaethedig Green Zambezi (GZA) gwarchod y bywyd gwyllt, tir a hunan-grymuso pobl leol gyda chyfleoedd busnes thyddynnwr. Mae'r rhaglen hon yn darparu amrywiaeth o weithdai, gan alluogi [...]

Darllenwch mwy

Guyana: Hawliau Tir Wapichan

Nod y prosiect yw cynorthwyo'r bobl Wapichan i sicrhau gyfreithiol ac yn amddiffyn eu tiriogaeth teuluol helaeth a chynnal eu coedwig traddodiadol. Mae'r prosiect, mewn partneriaeth â Rhaglen Pobl Forest, yn gweithio gyda'r gymuned i hwyluso a galluogi'r Wapichan i gynnal gwybodaeth coedwig traddodiadol er mwyn cynnal eu ffordd draddodiadol o fyw tra [...]

Darllenwch mwy