Partner y Mis - Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Y mis hwn rydym yn dweud diolch yn fawr i Prifysgol Fetropolitan Caerdydd gan eu bod wedi sefydlu partneriaeth gyda Maint rhaglen Allgymorth Addysg newydd a gwell Cymru. Maent yn ein partner y mis!

Dywedodd Paul Thomas, Deon Ysgol Addysg Caerdydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd "Rydym yn falch i weithio mewn cydweithrediad agos gyda Maint Cymru. Mae'r bartneriaeth hon yn rhoi cyfle unigryw i'r Brifysgol a'i ysgolion partner ar draws De Cymru i elwa ar y prosiect arloesol a chyffrous. Mae'n darparu llwyfan cryf i sicrhau bod yr Ysgol Addysg yn waith cyfredol mewn Dysgu yn yr Awyr Agored ei wella ymhellach. "

"Mae llawer o gannoedd o blant ysgol wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau Dysgu Awyr Agored y Brifysgol ar Gampws Cyncoed yn y blynyddoedd diwethaf, a bydd hyn yn fenter cynyddol yn parhau i ffynnu gyda dimensiwn ychwanegol hwn." Parhaodd.

Maint gwaith Cymru 'gydag ysgolion wedi bod yn rhyfeddol o lwyddiannus gyda dros 200 o ysgolion yn dysgu am fforestydd trofannol gyda ni yn y flwyddyn ddiwethaf! gan fod llawer o'r rhain wedi cymryd rhan mewn Diwrnod Gwyrdd neu drefnu eu diwrnodau hwyl eu hunain i godi arian i helpu ein prosiectau. Rydym yn falch iawn o fod yn ehangu'r gwaith hwn dros y blynyddoedd nesaf, diolch i gefnogaeth Met Caerdydd. Rydym yn gobeithio y llwyth o blant, o bob oed, bydd o gwmpas Cymru a'r DU yn dysgu am fforestydd trofannol gyda ni a chael gyffrous am y ffyrdd y gallant helpu i'w cynnal.

Peidiwch ag anghofio, os hoffai eich ysgol neu ysgol eich plant yn hoffi ymuno yn yr hwyl, mae gennym cynulliadau a gweithdai am ddim yn ogystal â digon o adnoddau defnyddiol. Darganfyddwch mwy yma .