Diwrnod Gwyrddyn ddiwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd. Ar y diwrnod hwn, mae ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol ledled Cymru yn cymryd rhan, gan helpu i ledaenu ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd a chodi arian ar gyfer prosiectau coedwig Maint Cymru ar draws Affrica a De America. Cadwch eich llygaid ar gyfer newyddion ar 2018's Go Green Day!

I gyfrannu, cliciwch y botwm 'DONATE' yn y bar dewislen a byddwn yn dyblu pob punt!
Fel arall, gwnewch sieciau'n daladwy i Maint Cymru, a'u hanfon at Deml Heddwch, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP.

Cofrestru Ysgolion

Sefydliadau / Unigolion Cofrestru

Adnoddau
Oriel
Astudiaethau achos
Datganiadau i'r Wasg


Adnoddau
Ysgolion: Ewch Gemau Gwyrdd
Templed: Go Green Day Headed Letter
Poster: Troi Ein Swyddfa Gwyrdd
Ysgolion: Gwneud penderfyniadau - Beth allech chi ei wneud ar Ddiwrnod Gwyrdd?
Poster: Trowch Ein Ysgol Gwyrdd
Poster: Go Green Day 2017, Lledaenwch y Gair
Poster: Go Green Day Prosiectau
Ysgolion: Gêm Chaos Newid yn yr Hinsawdd
Adnodd: Taflen Dathlu Man Minute
Templed Datganiad i'r Wasg


Oriel

Astudiaethau achos


  • Crynodeb o Diwrnod Gwyrdd 2017 - Felly, mae Diwrnod Go Green wedi dod i ben am flwyddyn arall a hoffem ddweud Diolch i bawb a gymerodd ran a chodi arian ar ran Maint Cymru a'n prosiectau coedwig anhygoel. Roedd hi'n ddiwrnod gwych ac rydyn ni'n gobeithio eich bod chi'n mwynhau mynd yn wyrdd! Dyma sut aeth y diwrnod ... [...]
  • Mae YnNi Teg yn lansio eu cynnig ar gyfer rhannu cymunedol a Go Green i helpu i amddiffyn coedwigoedd trofannol yng Nghymru - Ddydd Gwener 13 Hydref 2017, mae Cyfarwyddwyr YnNi Teg yn ymuno â diwrnod gweithredu cenedlaethol trwy fynd yn wyrdd i gefnogi elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru, tra hefyd yn lansio eu cynnig ar gyfer y gymuned ar gyfer eu prosiect tyrbinau gwynt yn Sir Gaerfyrddin. O wisgo hosanau gwyrdd i wigiau gwyrdd a phaent wyneb, mae'r Cyfarwyddwyr [...]
  • Go Green Day 2017: Gwasg Minuteman, Llwyddiant! - Mae'r tîm yng Ngwasg Minuteman yng Nghaerdydd yn ymfalchïo wrth roi yn ôl i'r gymuned y maen nhw'n ei garu i'w gwasanaethu. O fynd yn wyrdd ac arbed y fforest law i godi ymwybyddiaeth ac arian i'r digartref, maent wedi ymroi i gefnogi achosion pwysig a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas. Gwasg Minuteman Caerdydd yn ennill Sustain Wales [...]
  • Go Green Day 2017: Ysgol Llangorse - Yma yn Maint Cymru, rydym bob amser yn edrych i ddangos yr ysgolion a'r busnesau sy'n cynhyrchu canlyniadau codi arian rhagorol. Roedd ysgol Llangors yn cwympo ni gyda'u cyfanswm enfawr ... rydym am weld a allwch chi godi i'r her. Allwch chi guro cyfanswm Llangorse hwn #GoGreenDay? Darllenwch isod i ddarganfod sut maen nhw [...]
  • Go Green Day 2017: Apêl Coedwig Glaw Robin - Apêl Coedwig Glaw Robin Sut y bu llyfr yn ysbrydoli codi arian ifanc, roedd Robin Holmes ym Mlwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd San Ioan Fedyddwyr yn Pebmarsh, Essex pan ddarllenodd 'Harry and the Dinosaurs Go Wild', a ysgrifennwyd gan Ian Whybrow. Mae'r llyfr yn ymwneud â bachgen bach yn codi arian i achub anifeiliaid dan fygythiad a phenderfynodd Robin [...]


Datganiadau i'r Wasg


Chwe miliwn o goed wedi cael eu plannu yn Uganda, diolch i Maint Cymru a chefnogaeth pobl Cymru.

Mae maint Cymru wedi cyrraedd y coeden 6 miliwnfed nodedig a blannwyd yn Uganda fel rhan o'u prosiect Deg Million Coed. Yn ystod yr haf hwn, mae'r elusen newid yn yr hinsawdd yn dathlu taro eu targed o ddiogelu ardal o goedwig drofannol ddwywaith maint Cymru a chyda'r garreg filltir newydd hon, maent bellach wedi plannu coed sy'n hafal i [...]

Darllenwch mwy

Pobl Ifanc Cymru yn dweud eu dweud am newid yn yr hinsawdd yng nghynhadledd ffug MockCOP

Ddydd Gwener 10th Tachwedd, cymerodd myfyrwyr Cymreig ran yn MockCOP, y gynhadledd newid hinsawdd ar gyfer newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yn Nhŷ Hywel. Mae'r gynhadledd, a drefnir ar y cyd gan elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ac a noddir gan Jenny Rathbone AC, yn rhoi llais i bobl ifanc Cymru a chyfle i drafod [...]

Darllenwch mwy

Mae YnNi Teg yn lansio eu cynnig ar gyfer rhannu cymunedol a Go Green i helpu i amddiffyn coedwigoedd trofannol yng Nghymru

Ddydd Gwener 13 Hydref 2017, mae Cyfarwyddwyr YnNi Teg yn ymuno â diwrnod gweithredu cenedlaethol trwy fynd yn wyrdd i gefnogi elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru, tra hefyd yn lansio eu cynnig ar gyfer y gymuned ar gyfer eu prosiect tyrbinau gwynt yn Sir Gaerfyrddin. O wisgo hosanau gwyrdd i wigiau gwyrdd a phaent wyneb, mae'r Cyfarwyddwyr [...]

Darllenwch mwy

Plannu! yn cyrraedd carreg filltir 300,000 goeden

Cymraeg isod. Mae menter plannu coed wedi breuddwydio gan ferch ysgol yng Nghaerdydd naw mlynedd yn ôl wedi arwain at greu coetiroedd newydd 15 yng Nghymru gyda'r plannu ar gyfer y 300, 000th tree. Yn 2008, gwnaeth Llywodraeth Cymru addewid i blannu coeden llydanddail Gymreig brodorol ar gyfer pob plentyn a aned neu a fabwysiadwyd [...]

Darllenwch mwy

Datganiad i'r Wasg: Cymru Will 'Go Green' ar ddydd Gwener, Hydref 13

Cymraeg isod. A wnewch chi 'fynd yn wyrdd' i ddangos eich cefnogaeth i goedwigoedd y byd ar Hydref 13th? Diwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd yw Go Go Green, a drefnwyd gan elusen newid hinsawdd, Maint Cymru. Ar y diwrnod hwn, bydd pawb ledled Cymru, ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol yn cymryd rhan, gan helpu i ledaenu newid yn yr hinsawdd [...]

Darllenwch mwy