'Addysgu Pobl Ifanc Cymru am Newid yn yr Hinsawdd'

#GivingTuesday, 28th Tachwedd - 5th Rhagfyr

Ewch i'n tudalen prosiect ar wefan Big Give Christmas Challenge yma!

 

Fel menter arian cyfatebol ar-lein mwyaf y DU, mae The Big Give Christmas Challenge yn gyfle gwych i Maint Cymru ddatblygu ein Rhaglen Addysg!
Rydym yn credu ym mhŵer ein cenedlaethau i ddod. Mae'n bwysig eu cysylltu nhw â'r byd naturiol o oedran cynnar, a'u galluogi nhw i gymryd camau cadarnhaol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Drwy'r rhaglen, rydym yn cynnig gweithdai, gwasanaethau a digwyddiadau arbennig am ddim i blant ysgol yng Nghymru, a’u cynnwys mewn trafodaethau a gweithgareddau hwyliog, rhyngweithiol ynghylch newid yn yr hinsawdd a diogelu coedwigoedd.
Darllenwch ein cais llawn ar wefan The Big Give yma.
Mae'n bwysig nodi y bydd Christmas Challenge yn lansio am hanner dydd ar #GivingTuesday, 28 Tachwedd, ac y bydd yn rhedeg tan hanner dydd ar 5 Rhagfyr. Bydd pob rhodd o fewn y cyfnod hwnnw yn cael eu dyblu, diolch i The Big Give a'u noddwyr.
Oriel
Astudiaethau achos
Newyddion


Oriel
Newyddion


  • Pobl Ifanc Cymru yn dweud eu dweud am newid yn yr hinsawdd yng nghynhadledd ffug MockCOP - Ddydd Gwener 10th Tachwedd, cymerodd myfyrwyr Cymreig ran yn MockCOP, y gynhadledd newid hinsawdd ar gyfer newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yn Nhŷ Hywel. Mae'r gynhadledd, a drefnir ar y cyd gan elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ac a noddir gan Jenny Rathbone AC, yn rhoi llais i bobl ifanc Cymru a chyfle i drafod [...]
  • Go Green Day 2017: Apêl Coedwig Glaw Robin - Apêl Coedwig Glaw Robin Sut y bu llyfr yn ysbrydoli codi arian ifanc, roedd Robin Holmes ym Mlwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd San Ioan Fedyddwyr yn Pebmarsh, Essex pan ddarllenodd 'Harry and the Dinosaurs Go Wild', a ysgrifennwyd gan Ian Whybrow. Mae'r llyfr yn ymwneud â bachgen bach yn codi arian i achub anifeiliaid dan fygythiad a phenderfynodd Robin [...]
  • Ymweliadau Tywysog Siarl - English the following Cwmbrân disgyblion yn cyfarfod Ei Uchelder Brenhinol i drafod newid yn yr hinsawdd ac yn plannu coeden Ar 24th Chwefror Cyfarfu'r Tywysog Cymru gyda disgyblion Ysgol Gynradd Blenheim Gymunedol Ffordd yng Nghwmbran lle maent yn dangos sut y mae pobl ifanc Cymru yn cymryd camau ar y newid yn yr hinsawdd. Ar ôl derbyn croeso cynnes gan yr ysgol [...]
  • ysgolion Cymru yn cynnal cynhadledd hinsawdd ffug - Daeth y Cenhedloedd Unedig i Gaerdydd ar ddydd Gwener pan gymerodd myfyrwyr o bob cwr o Gymru ran yn MockCOP - Y tu hwnt Marrakesh, cynhadledd ffug y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd. Teithiodd myfyrwyr o bell ac agos, gan gynnwys o Wrecsam, Aberystwyth a Sir Benfro i ymuno â'r drafodaeth ac yn cynrychioli gwledydd megis Brasil, UDA, Ynysoedd y Philipinos a Saudi [...]