'Addysgu Pobl Ifanc Cymru am Newid yn yr Hinsawdd'

#GivingTuesday, 28th Tachwedd - 5th Rhagfyr

Ewch i'n tudalen prosiect ar wefan Big Give Christmas Challenge yma!

 

Fel menter arian cyfatebol ar-lein mwyaf y DU, mae The Big Give Christmas Challenge yn gyfle gwych i Maint Cymru ddatblygu ein Rhaglen Addysg!
Rydym yn credu ym mhŵer ein cenedlaethau i ddod. Mae'n bwysig eu cysylltu nhw â'r byd naturiol o oedran cynnar, a'u galluogi nhw i gymryd camau cadarnhaol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Drwy'r rhaglen, rydym yn cynnig gweithdai, gwasanaethau a digwyddiadau arbennig am ddim i blant ysgol yng Nghymru, a’u cynnwys mewn trafodaethau a gweithgareddau hwyliog, rhyngweithiol ynghylch newid yn yr hinsawdd a diogelu coedwigoedd.

Darllenwch ein cais llawn ar wefan The Big Give yma.

Mae'n bwysig nodi bod Her y Nadolig yn lansio am hanner dydd ar #GivingTaysday, 28th Tachwedd ac yn rhedeg tan hanner dydd ar 5th Rhagfyr. Bydd yr holl roddion a wneir o fewn y ffenestr honno yn cael eu dyblu diolch i The Big Give a'u noddwyr. Mae angen gwneud pob rhodd ar ein dudalen y prosiect neuGwefan TBGCC. #TBGChallenge
GAllery
Astudiaethau achos
Newyddion


Oriel
Newyddion


  • MockCOP llwyddiannus - Er bod y trafodaethau yn Bonn yn llawn ar gyfer COP23 (Cynhadledd 23rd y Cenhedloedd Unedig ar Gynhadledd Hinsawdd yn Bonn, yr Almaen, wedi'i gynnal gan Fiji), roedd awyrgylch debyg yn Siambr Drafod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Nhŷ Hywel yng Nghaerdydd ar 10th Tachwedd, lle'r oedd disgyblion o bob cwr o Gymru yn casglu, ar gyfer MockCOP, i gynrychioli [...]
  • Pobl Ifanc Cymru yn dweud eu dweud am newid yn yr hinsawdd yng nghynhadledd ffug MockCOP - Ddydd Gwener 10th Tachwedd, cymerodd myfyrwyr Cymreig ran yn MockCOP, y gynhadledd newid hinsawdd ar gyfer newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yn Nhŷ Hywel. Mae'r gynhadledd, a drefnir ar y cyd gan elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ac a noddir gan Jenny Rathbone AC, yn rhoi llais i bobl ifanc Cymru a chyfle i drafod [...]
  • Go Green Day 2017: Apêl Coedwig Glaw Robin - Apêl Coedwig Glaw Robin Sut y bu llyfr yn ysbrydoli codi arian ifanc, roedd Robin Holmes ym Mlwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd San Ioan Fedyddwyr yn Pebmarsh, Essex pan ddarllenodd 'Harry and the Dinosaurs Go Wild', a ysgrifennwyd gan Ian Whybrow. Mae'r llyfr yn ymwneud â bachgen bach yn codi arian i achub anifeiliaid dan fygythiad a phenderfynodd Robin [...]
  • Ymweliadau Tywysog Siarl - English the following Cwmbrân disgyblion yn cyfarfod Ei Uchelder Brenhinol i drafod newid yn yr hinsawdd ac yn plannu coeden Ar 24th Chwefror Cyfarfu'r Tywysog Cymru gyda disgyblion Ysgol Gynradd Blenheim Gymunedol Ffordd yng Nghwmbran lle maent yn dangos sut y mae pobl ifanc Cymru yn cymryd camau ar y newid yn yr hinsawdd. Ar ôl derbyn croeso cynnes gan yr ysgol [...]
  • ysgolion Cymru yn cynnal cynhadledd hinsawdd ffug - Daeth y Cenhedloedd Unedig i Gaerdydd ar ddydd Gwener pan gymerodd myfyrwyr o bob cwr o Gymru ran yn MockCOP - Y tu hwnt Marrakesh, cynhadledd ffug y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd. Teithiodd myfyrwyr o bell ac agos, gan gynnwys o Wrecsam, Aberystwyth a Sir Benfro i ymuno â'r drafodaeth ac yn cynrychioli gwledydd megis Brasil, UDA, Ynysoedd y Philipinos a Saudi [...]
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!