Coeden ar gyfer y Nadolig

Prynwch goed i deuluoedd yn Uganda i gyd-fynd â'r goeden hardd addurnedig yn eich cartref.

Plannwch goeden ar gyfer y Nadolig!

Mae'r Nadolig bron yma, ac rydym i gyd yn paratoi i roi ein coed Nadolig i fyny a'u haddurno gyda goleuadau disgleiriog ac addurniadau. Mae hwn yn gorfod bod yn un o’r pethau gorau am y Nadolig!

Tra'ch bod chi'n cael hwyl yr ŵyl, rydym yn gofyn i chi gofleidio'r tymor o roi ac ewyllys da, a rhoddi arian i blannu coed yn Uganda.

Rydym yn gofyn am gyfraniad bach o £3, a fydd yn cael ei defnyddio i blannu 10 o goed yn Uganda. Nid yw'n llawer ond i deulu ym Mbale, gall coeden olygu ffrwythau sy'n darparu maeth hanfodol, gwell iechyd a mwy o incwm. Gall olygu cysgod a chynaeafu gwell i ffermwr. Gall olygu gwell sefydlogrwydd y pridd a llai o lithrennau dinistriol. Gall olygu mynd i'r afael â newid hinsawdd.

   

Fel elusen newid yn yr hinsawdd sy'n canolbwyntio ar atal datgoedwigo a chynnydd mewn ail-coedwigaeth, y Nadolig hwn, gobeithio y byddwch chi'n cymryd munud i feddwl am eich coeden Nadolig a'r holl goed Nadolig mewn cartrefi ledled y DU a thu hwnt - hynny yw llawer o goed yn cael eu torri i lawr. Mae Maint Cymru a'n cefnogwyr eisoes wedi helpu i blannu dros 6 miliwn o goed yn rhanbarthau deforested drwm Mbale yn Uganda a chredwn fod hon yn ffordd wych o effeithio'n gadarnhaol ar fywyd rhywun. Rhowch wên ar wyneb rhywun y Nadolig hwn, a phrynwch goed ar gyfer Uganda.

Dywedwch wrth eich ffrindiau amdano, neu pam na wnewch chi roi rhodd o 10 o goed ar eu rhan fel anrheg? Os hoffech chi gael tystysgrif anrheg, anfonwch e-bost ato [E-bost a ddiogelir].

Rydyn ni'n dymuno tymor gwych a chynnes Nadolig i chi,
Tîm Maint Cymru

  


Rhowch i'r ymgyrch hon


Prynwch goeden i deulu yn Uganda

Prynu Coed ar gyfer Teulu yn Uganda

£
Gwybodaeth Bersonol

Rhoi Cyfanswm: £ 3.00