Newyddion

Ymunwch â ni!

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr i gynllunio a gweithredu rhaglen tair blynedd uchelgeisiol a fydd yn dyfnhau ac ehangu Maint cyfraniad Cymru at liniaru newid yn yr hinsawdd ac i addysg. Bydd y Cyfarwyddwr hefyd yn gyfrifol rheolaeth yr elusen Maint Cymru a Chwmni Cyfyngedig o ddydd i ddydd yn ogystal â rheoli bach [...]

Darllenwch mwy

Rhedeg ar hyd Cymru i Maint Cymru

Craig Hughes, yn cymryd ar y gamp anhygoel o redeg ar hyd Cymru i godi arian ar gyfer Maint Cymru. Isod, mae'n ysgrifennu i ni am ei her sydd i ddod. ~~~~~~~~~~~ Fy angerdd yw natur, ond yn rhedeg yn ail agos. Yn yr ysgol Doeddwn i ddim wedi bod â diddordeb mewn rhedeg o bell. Peidiwch â mynd i mi anghywir, byddwn i'n [...]

Darllenwch mwy

Enillydd Cystadleuaeth Rygbi Raffl

Diolch yn fawr i bawb a aeth ein raffl rygbi wythnos diwethaf i chi. Rydym yn codi £ 320 fydd yn cael ei dyblu gan ein cronfa cyfatebol. Mae pob ceiniog a godir yn mynd yn uniongyrchol at y prosiectau rydym yn eu cefnogi goedwig. Gallwch gael mwy o wybodaeth am y fwydlen brosiect ein gwefan. Llongyfarchiadau i'n enillydd Huw Bramhall. Isod ef [...]

Darllenwch mwy

Enillydd Rygbi Raffl cyhoeddi!

English the following Rydym yn falch iawn o gyhoeddi enillydd yw: - 36 tocynnau raffl - Huw Bramhall Llongyfarchiadau mawr i'n enillydd a fydd yn ennill tocynnau 2 i weld Cymru yn erbyn Iwerddon yn Stadiwm y Principality ar nos Wener 10 Mawrth. Mae'n ddrwg gennym os byddwch yn colli allan y tro hwn, ond hoffem ddweud enfawr [...]

Darllenwch mwy

Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Of Wales Ymweliad 2017 - Datganiad i'r Wasg

Mae Tywysog Cymru yn cyfarfod â phlant mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd Cyfweliadau a delweddau uchel-res ar gael oddi wrth: [email protected]~~V Lowri Jenkins 07950 355508 Cyfarfu'r Tywysog Cymru gyda phlant ysgol yn cymryd rhan mewn rhaglen addysg newid yn yr hinsawdd heddiw. Croesawodd disgyblion o Ysgol Gynradd Gymunedol Ffordd Blenheim yng Nghwmbrân Ei Uchelder Brenhinol i'w hysgol i [...]

Darllenwch mwy

Tywysog Cymru i ymweld Maint Ysgol Cymru

Maint Cymru yn gyffrous iawn o gyhoeddi ymweliad arbennig iawn gan Dywysog Cymru: TYWYSOG CYMRU FYDD YMWELD WALES 24th Chwefror 2017 Tywysog Cymru yn cyfarfod plant ysgol yn cymryd rhan mewn rhaglen addysg newid yn yr hinsawdd ei redeg gan yr elusen, maint Cymru, yn Ysgol Gynradd Gymunedol Ffordd Blenheim, Cwmbrân. [...]

Darllenwch mwy

ysgolion Cymru yn cynnal cynhadledd hinsawdd ffug

Daeth y Cenhedloedd Unedig i Gaerdydd ar ddydd Gwener pan gymerodd myfyrwyr o bob cwr o Gymru ran yn MockCOP - Y tu hwnt Marrakesh, cynhadledd ffug y Cenhedloedd Unedig ar newid yn yr hinsawdd. Teithiodd myfyrwyr o bell ac agos, gan gynnwys o Wrecsam, Aberystwyth a Sir Benfro i ymuno â'r drafodaeth ac yn cynrychioli gwledydd megis Brasil, UDA, Ynysoedd y Philipinos a Saudi [...]

Darllenwch mwy

Coeden ar gyfer y Nadolig

English the following Nadolig bron yma ac rydych wedi yn ôl pob tebyg eisoes dec eich neuaddau. P'un a ydych yn hoffi addurniadau, goleuadau tylwyth teg neu'n tinsel-tastig, canolbwynt y rhan fwyaf o gartrefi yn y goeden Nadolig. Eleni, yn ogystal â'ch coeden Nadolig hardd yn y cartref beth am coeden arall ar gyfer y Nadolig? Na, nid ail un ar gyfer [...]

Darllenwch mwy
Cymru’n troi’n wyrdd!

Cymru’n troi’n wyrdd!

English the following Mae wedi bod 2 mis ers Green Day Go, ac rydym yn unig am gweld bywyd mewn lliwiau normal eto. Cymru oedd fôr o wyrdd ar ddydd Gwener 14 mis Hydref fel pobl, ysgolion a busnesau ledled y wlad yn dathlu #GoGreenDay, pob gyda'r nod o helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd trwy amddiffyn ardal o goedwig law ddwywaith maint [...]

Darllenwch mwy
Cefnogi Gorilla yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

Cefnogi Gorilla yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

English the following Thalia Liokatis, Cydlynydd Rhaglen ar gyfer Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo ar gyfer Fauna & Flora International (FFI) yn camu i fyny at yr her o ddiogelu gorila mwyaf y byd. Y gwaith hanfodol hwn yn cael ei alluogi gan gefnogaeth Maint Cymru. Yma, mae'n dweud mwy wrthym am y peth: "Gorilla Y Grauer yw [...]

Darllenwch mwy