Newyddion

MockCOP llwyddiannus

Er bod y trafodaethau yn Bonn yn llawn ar gyfer COP23 (Cynhadledd 23rd y Cenhedloedd Unedig ar Gynhadledd Hinsawdd yn Bonn, yr Almaen, wedi'i gynnal gan Fiji), roedd awyrgylch debyg yn Siambr Drafod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Nhŷ Hywel yng Nghaerdydd ar 10th Tachwedd, lle'r oedd disgyblion o bob cwr o Gymru yn casglu, ar gyfer MockCOP, i gynrychioli [...]

Darllenwch mwy

COP23 - a fydd yn ddigon?

Mae Cyfarwyddwr Cymru Gyfan, Rita Singh yn bwydo ei meddyliau yn ôl ar ôl ymweld â COP 23 yn Bonn. Ar ôl mynychu fy Nghynhadledd Hinsawdd gyntaf yn Bonn yr wythnos diwethaf rwyf wedi dod â theimladau cymysg ar ein gallu i atal neu wrthdroi effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ein planed. Mae'n mynd heb ddweud bod y [...]

Darllenwch mwy

MockCOP: Mae myfyrwyr o ysgolion ledled Cymru yn casglu i ddweud eu dweud am newid yn yr hinsawdd.

Diolch yn fawr i Heini Evans o WWF Cymru am y post blog hwn am MockCOP. Mae MockCOP yn darparu llwyfan i fyfyrwyr drafod a phleidleisio ar faterion byd-eang - cyfle prin i lawer o bobl 14-18. Wedi'i gynnal mewn siambr drafod yng Nghaerdydd, mae'r digwyddiad yn atgynhyrchu cynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig. Daw myfyrwyr yn gynrychiolwyr ar gyfer [...]

Darllenwch mwy

Chwe miliwn o goed wedi cael eu plannu yn Uganda, diolch i Maint Cymru a chefnogaeth pobl Cymru.

Mae maint Cymru wedi cyrraedd y coeden 6 miliwnfed nodedig a blannwyd yn Uganda fel rhan o'u prosiect Deg Million Coed. Yn ystod yr haf hwn, mae'r elusen newid yn yr hinsawdd yn dathlu taro eu targed o ddiogelu ardal o goedwig drofannol ddwywaith maint Cymru a chyda'r garreg filltir newydd hon, maent bellach wedi plannu coed sy'n hafal i [...]

Darllenwch mwy

Crynodeb o Diwrnod Gwyrdd 2017

Felly, mae Diwrnod Go Green wedi dod i ben am flwyddyn arall a hoffem ddweud Diolch i bawb a gymerodd ran a chodi arian ar ran Maint Cymru a'n prosiectau coedwig anhygoel. Roedd hi'n ddiwrnod gwych ac rydyn ni'n gobeithio eich bod chi'n mwynhau mynd yn wyrdd! Dyma sut aeth y diwrnod ... [...]

Darllenwch mwy

YnNi Teg: Friday Thirt-green-th ... ein taith beic noddedig i helpu Maint Cymru

Diolch i Jeremy o YnNi Teg am y blog hon am y cylch eiriol 90 milltir a gychwynodd i godi arian ar gyfer Maint Cymru ar Ddiwrnod Gwyrdd. Mae Jeremy Thorp yn gyfarwyddwr YnNi Teg, aelod bwrdd o Energy Energy Wales, a gweithiwr Sharenergy sy'n cefnogi prosiectau ynni cymunedol trwy gydol [...]

Darllenwch mwy

Diwrnod Ynni'n Gwyrdd y Ddinas yn Ddinas!

Dydd Gwener 13 Hydref. Mae Diwrnod Gwyrdd yn City Energy City Energy yn darparu mentrau arbed ynni a charbon i gartrefi ledled y DU. Felly, nid yw'n syndod mawr ein bod yn sefydliad sy'n ymwybodol o'r amgylchedd ac felly mae City Energy a'n rhwydwaith yn cefnogi maint Cymru yn falch trwy gymryd rhan yn Go Green Day, [...]

Darllenwch mwy

Mae Hannah May Williams yn ysgrifennu am ei phrofiad fel maint Diwrnod Diwrnod Gwyrdd Cymru

Fel llawer o fyfyrwyr eraill ar draws y wlad, cymerais y cyfle gwych o gymryd blwyddyn rhyngddoledig allan o'm hastudiaethau fel myfyriwr Peryglon Amgylcheddol a Rheoli Trychineb ym Mhrifysgol Kingston, Llundain. Yn ystod y flwyddyn hon, astudiais i mewn ym Melbourne, Awstralia a cheisiodd leoliad gwaith yn y maes amgylcheddol, a dyna sut rwy'n [...]

Darllenwch mwy

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Gwyrdd Diwrnod!

Dydd Gwener 13 Hydref. Diwrnod Gwyrdd yng Ngwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru Ar y diwrnod hydref a llawenog hwn, pan fo canghennau o dderw ac asen yn dwyn eu dail mewn crogiad hir, gwyntog, roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyd-fynd â Maint Cymru am ddiwrnod o weithredu gwyrdd! Y Grŵp Cynaliadwyedd a'r Elusen a [...]

Darllenwch mwy

Mae YnNi Teg yn lansio eu cynnig ar gyfer rhannu cymunedol a Go Green i helpu i amddiffyn coedwigoedd trofannol yng Nghymru

Ddydd Gwener 13 Hydref 2017, mae Cyfarwyddwyr YnNi Teg yn ymuno â diwrnod gweithredu cenedlaethol trwy fynd yn wyrdd i gefnogi elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru, tra hefyd yn lansio eu cynnig ar gyfer y gymuned ar gyfer eu prosiect tyrbinau gwynt yn Sir Gaerfyrddin. O wisgo hosanau gwyrdd i wigiau gwyrdd a phaent wyneb, mae'r Cyfarwyddwyr [...]

Darllenwch mwy

Diolch i Gronfa Elusennol Rent-A-Car Enterprise

Cymraeg isod. Rydym yn diolch i Fenter am gefnogi Maint Cymru ac yn rhoi £ 1,500 o'u grant Sefydliad Holdings. Mae Enterprise Rent-A-Car wedi bod yn ffrind a chefnogwr Maint Cymru ers cymryd rhan yn y Diwrnod Go Green yn 2016 ac rydym yn falch iawn o fod yn datblygu perthynas barhaus. Menter [...]

Darllenwch mwy

Plannu! yn cyrraedd carreg filltir 300,000 goeden

Cymraeg isod. Mae menter plannu coed wedi breuddwydio gan ferch ysgol yng Nghaerdydd naw mlynedd yn ôl wedi arwain at greu coetiroedd newydd 15 yng Nghymru gyda'r plannu ar gyfer y 300, 000th tree. Yn 2008, gwnaeth Llywodraeth Cymru addewid i blannu coeden llydanddail Gymreig brodorol ar gyfer pob plentyn a aned neu a fabwysiadwyd [...]

Darllenwch mwy