Newyddion

Diolch i Gronfa Elusennol Rent-A-Car Enterprise

Cymraeg isod. Rydym yn diolch i Fenter am gefnogi Maint Cymru ac yn rhoi £ 1,500 o'u grant Sefydliad Holdings. Mae Enterprise Rent-A-Car wedi bod yn ffrind a chefnogwr Maint Cymru ers cymryd rhan yn y Diwrnod Go Green yn 2016 ac rydym yn falch iawn o fod yn datblygu perthynas barhaus. Menter [...]

Darllenwch mwy

Diwrnod Gwyrdd: Troi Cymru Gwyrdd ar gyfer Coedwigoedd Trofannol y Byd!

Cymraeg isod. A wnewch chi 'fynd yn wyrdd' i ddangos eich cefnogaeth i goedwigoedd y byd ar Hydref 13th? Beth yw Diwrnod Gwyrdd? Go Green Day yw ein diwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd lle rydym yn annog ysgolion, busnesau a grwpiau cymunedol i gymryd camau gwyrdd. Ar y diwrnod hwn, mae ar draws Cymru, ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol [...]

Darllenwch mwy

Mae Maint Prosiect Kariba Cymru yn helpu i wrthbwyso allyriadau teithio Fforwm Economaidd y Byd

English isod .. Mae Fforwm Economaidd y Byd (WEF) yn gwrthbwyso allyriadau trwy brosiectau sy'n cael eu rheoli gan un o bartneriaid Pŵer Pole De Cymru, maint Cymru. Ar hyn o bryd mae WEF yn cynnal Uwchgynhadledd Effaith Gynaliadwy gydag arweinwyr y byd o lywodraeth, busnes a chymdeithas sifil yn Efrog Newydd i ddatblygu llwyfan 'aml-randdeiliaid ar gyfer gweithredu ar y cyd ar newid yn yr hinsawdd'. Byddant yn [...]

Darllenwch mwy

Mae Maint Cymru yn ennill cefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ernest Kleinwort

Cymraeg isod. Mae Maint Cymru wedi llwyddo i gael cefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ernest Kleinwort am ei brosiect cadwraeth coedwig yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, DRC. Mae'r Ymddiriedolaeth, sy'n cefnogi prosiectau ymhlith eraill, gyda ffocws ar "gadwraeth bywyd gwyllt a'r amgylchedd naturiol", wedi cytuno i greu cronfa gyfatebol gyda ni i gefnogi ein prosiect CHA [...]

Darllenwch mwy

Gwirfoddoli Gyda Ni!

Cymraeg isod. P'un a ydych chi'n chwilio am brofiad yn gweithio yn y trydydd sector, neu os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gyda'n gwaith am achos amgylcheddol mor bwysig, neu os ydych chi'n chwilio am swyddfeydd, codi arian, digwyddiadau, ymchwil, cyfryngau a / neu gyfryngau cymdeithasol profiad ar gyfer eich CV, mae gennym ddigon o gyfleoedd i gymryd rhan. Rydym wedi cael [...]

Darllenwch mwy

Mae pobl Wapichan yn lansio gwefan i ddatgelu bygythiadau cynyddol i'w coedwig

Cymraeg isod. Heddiw, mae pobl Wapichan wedi lansio eu gwefan eu hunain mewn ymgais i ddatgelu troseddau a bygythiadau i'w cymunedau a thiroedd hynafol rhag mwyngloddio a defnyddio adnoddau'n anghyfreithlon. Mae Maint Cymru wedi cydweithio â Rhaglen y Bobl Coedwig (FPP), Cyrff anllywodraethol rhyngwladol sy'n rhoi grym i gymunedau cynhenid ​​i ddaliadaeth tir diogel, fel [...]

Darllenwch mwy

Datganiad i'r Wasg: Cymru Will 'Go Green' ar ddydd Gwener, Hydref 13

Cymraeg isod. A wnewch chi 'fynd yn wyrdd' i ddangos eich cefnogaeth i goedwigoedd y byd ar Hydref 13th? Diwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd yw Go Go Green, a drefnwyd gan elusen newid hinsawdd, Maint Cymru. Ar y diwrnod hwn, bydd pawb ledled Cymru, ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol yn cymryd rhan, gan helpu i ledaenu newid yn yr hinsawdd [...]

Darllenwch mwy

Go Green Day 2017: Gwasg Minuteman, Llwyddiant!

Mae'r tîm yng Ngwasg Minuteman yng Nghaerdydd yn ymfalchïo wrth roi yn ôl i'r gymuned y maen nhw'n ei garu i'w gwasanaethu. O fynd yn wyrdd ac arbed y fforest law i godi ymwybyddiaeth ac arian i'r digartref, maent wedi ymroi i gefnogi achosion pwysig a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas. Gwasg Minuteman Caerdydd yn ennill Sustain Wales [...]

Darllenwch mwy

Go Green Day 2017: Ysgol Llangorse

Yma yn Maint Cymru, rydym bob amser yn edrych i ddangos yr ysgolion a'r busnesau sy'n cynhyrchu canlyniadau codi arian rhagorol. Roedd ysgol Llangors yn cwympo ni gyda'u cyfanswm enfawr ... rydym am weld a allwch chi godi i'r her. Allwch chi guro cyfanswm Llangorse hwn #GoGreenDay? Darllenwch isod i ddarganfod sut maen nhw [...]

Darllenwch mwy

Go Green Day 2017: Apêl Coedwig Glaw Robin

Apêl Coedwig Glaw Robin Sut y bu llyfr yn ysbrydoli codi arian ifanc, roedd Robin Holmes ym Mlwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd San Ioan Fedyddwyr yn Pebmarsh, Essex pan ddarllenodd 'Harry and the Dinosaurs Go Wild', a ysgrifennwyd gan Ian Whybrow. Mae'r llyfr yn ymwneud â bachgen bach yn codi arian i achub anifeiliaid dan fygythiad a phenderfynodd Robin [...]

Darllenwch mwy