Newyddion

A ydych yn hedfan i ffwrdd ar wyliau haf hwn, ond yn poeni am yr effaith?

Os felly, beth am wneud rhywbeth am y peth drwy gyfrannu at Maint Cymru ac mae ein newid yn yr hinsawdd yn ymladd prosiectau coedwig? Dyma pam ... Mae pawb yn gwybod nad yw awyrennau yn dda i'r blaned - maent yn cael eu gyrru gan losgi tanwydd ffosil sy'n rhyddhau symiau niweidiol o nwyon tŷ gwydr i'r ddaear [...]

Darllenwch mwy

Datganiad i'r wasg: elusen amgylcheddol Cymreig yn amddiffyn ardal o goedwig law ddwywaith maint Cymru

English the following. Maint Cymru yn awr yn gwarchod ardal o goedwig law drofannol ar draws Affrica a De America DDWYWAITH maint Cymru - dyblu eu targed cychwynnol! Diolch i'w prosiect mwyaf newydd, cydweithrediad â Grŵp Pegwn y De leoli yn Lake Kariba, Zimbabwe yn ne Affrica, Maint Cymru yn gwarchod ardal o fforest law ddwywaith [...]

Darllenwch mwy

A Rhestr Siopa Ar gyfer Coed: Beth All Eich Rhoi Prynu?

Maint Of Cymru yn cefnogi llawer o brosiectau gyda eich rhoddion. Un o'n perthynas barhaus gyda'r prosiect 10 Miliwn Coed mewn partneriaeth â Mbale CAP. Mae'r prosiect yn cefnogi plannu a ofalu dros 10 miliwn o goed newydd yn rhanbarth Mbale deforested drwm o Uganda. Rydym yn helpu i gynyddu gwydnwch yr hinsawdd ymysg y leol [...]

Darllenwch mwy

cyhoeddiad Prosiect newydd: Llyn Kariba, Zimbabwe

English the following. Rydym yn gyffrous iawn o gyflwyno ein prosiect diweddaraf yn Llyn Kariba, Zimbabwe. Mae'r prosiect hwn yn cael ei gyflwyno gan y Grŵp Pegwn y De a Charbon Green Affrica. Ei nod yw sefydlu ardal rheoli bywyd gwyllt gorau yn y byd yn y Coridor Zambezi Gwyrdd arfaethedig (GZA) gwarchod y bywyd gwyllt a thir, a phobl hunan-grymuso lleol [...]

Darllenwch mwy

Gweithdai Ysgolion Ar gael yn y Gogledd

English the following. Gweithdai Ysgolion Ar gael yn y Gogledd Mae gennym rai gwasanaethau a gweithdai am ddim ar gael i ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Addas ar gyfer Cyfnod Sylfaen i KS4, maent yn anelu at godi ymwybyddiaeth o effeithiau datgoedwigo ar yr dynol a'r amgylchedd naturiol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] Gweithdai Ysgolion Sydd [...]

Darllenwch mwy

Prosiect Newyddion: yn DRC

English the following. Diweddariad o Ffawna a Fflora Rhyngwladol ar yr effaith y mae ein cyllid yn ei wneud i fywyd gwyllt a chymunedau yn y CHA. Ffawna a Fflora Rhyngwladol (FFI) yw ein partneriaid prosiect ar gyfer Cymunedau prosiect Gorillas a Coedwigoedd Cefnogi yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Guy Smith o FFI got ddiweddar mewn cysylltiad i ddweud [...]

Darllenwch mwy

Cwrdd Maint yn Newest Aelodau Tîm

English the following. Dewch i gwrdd â'r aelodau mwyaf newydd o Maint dîm Cymru Yn gyntaf, rydym yn croesawu Anna Harris. Anna yn ymuno â ni fel Swyddog Cymorth Prosiectau a bydd yn gyfrifol am reoli'r holl gyfathrebu yr elusen yn ogystal â chael ei dannedd yn sownd mewn i'r ymgyrchoedd codi arian sydd ar y gweill. Ac yn ail, mae oedi braidd croeso i Hannah May [...]

Darllenwch mwy

Penodi Cyfarwyddwr Newydd

Mae'r ymddiriedolwyr yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Rita Singh yn Gyfarwyddwr newydd y Maint Cymru. Bydd Rita yn cymryd i fyny ei swydd newydd ar Fehefin 12th. Bydd Rita yn cymryd cyfrifoldeb am yr elusen newid yn yr hinsawdd gan Claire Raisin, sy'n gadael i ymgymryd â swydd Cydlynydd Rhaglen Field, Madagascar [...]

Darllenwch mwy

Prosiect Newyddion: 10 Miliwn Coed

English the following. Diweddariad o 10 miliwn brosiect coed. Mbale, Uganda Ar hyn o bryd mae'r prosiect yn rhagori ar ei amcanestyniadau plannu coed. Maent yn eisoes yn cael effaith gadarnhaol iawn ar gyfer teuluoedd yn y rhanbarth datgoedwigo wael o Mbale. "Mae'r sy'n tyfu a dosbarthu coed ffrwythau wedi cael effaith aruthrol ar y teuluoedd sydd wedi derbyn y coed. [...]

Darllenwch mwy

Pa mor newydd stofiau coginio yn helpu Kenya ddiogelu ei goedwigoedd dan fygythiad

Great i ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf gan WWF, mae ein partneriaid ar y prosiect sydd yn ymdrechu i warchod coedwigoedd arfordirol Kenya. Pa mor newydd stofiau coginio yn helpu Kenya ddiogelu ei goedwigoedd dan fygythiad

Darllenwch mwy