Newyddion

A Rhestr Siopa Ar gyfer Coed: Beth All Eich Rhoi Prynu?

Maint Of Cymru yn cefnogi llawer o brosiectau gyda eich rhoddion. Un o'n perthynas barhaus gyda'r prosiect 10 Miliwn Coed mewn partneriaeth â Mbale CAP. Mae'r prosiect yn cefnogi plannu a ofalu dros 10 miliwn o goed newydd yn rhanbarth Mbale deforested drwm o Uganda. Rydym yn helpu i gynyddu gwydnwch yr hinsawdd ymysg y leol [...]

Darllenwch mwy

cyhoeddiad Prosiect newydd: Llyn Kariba, Zimbabwe

English the following. Rydym yn gyffrous iawn o gyflwyno ein prosiect diweddaraf yn Llyn Kariba, Zimbabwe. Mae'r prosiect hwn yn cael ei gyflwyno gan y Grŵp Pegwn y De a Charbon Green Affrica. Ei nod yw sefydlu ardal rheoli bywyd gwyllt gorau yn y byd yn y Coridor Zambezi Gwyrdd arfaethedig (GZA) gwarchod y bywyd gwyllt a thir, a phobl hunan-grymuso lleol [...]

Darllenwch mwy

Gweithdai Ysgolion Ar gael yn y Gogledd

English the following. Gweithdai Ysgolion Ar gael yn y Gogledd Mae gennym rai gwasanaethau a gweithdai am ddim ar gael i ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Addas ar gyfer Cyfnod Sylfaen i KS4, maent yn anelu at godi ymwybyddiaeth o effeithiau datgoedwigo ar yr dynol a'r amgylchedd naturiol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] Gweithdai Ysgolion Sydd [...]

Darllenwch mwy

Prosiect Newyddion: yn DRC

English the following. Diweddariad o Ffawna a Fflora Rhyngwladol ar yr effaith y mae ein cyllid yn ei wneud i fywyd gwyllt a chymunedau yn y CHA. Ffawna a Fflora Rhyngwladol (FFI) yw ein partneriaid prosiect ar gyfer Cymunedau prosiect Gorillas a Coedwigoedd Cefnogi yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Guy Smith o FFI got ddiweddar mewn cysylltiad i ddweud [...]

Darllenwch mwy

Cwrdd Maint yn Newest Aelodau Tîm

English the following. Dewch i gwrdd â'r aelodau mwyaf newydd o Maint dîm Cymru Yn gyntaf, rydym yn croesawu Anna Harris. Anna yn ymuno â ni fel Swyddog Cymorth Prosiectau a bydd yn gyfrifol am reoli'r holl gyfathrebu yr elusen yn ogystal â chael ei dannedd yn sownd mewn i'r ymgyrchoedd codi arian sydd ar y gweill. Ac yn ail, mae oedi braidd croeso i Hannah May [...]

Darllenwch mwy

Penodi Cyfarwyddwr Newydd

Mae'r ymddiriedolwyr yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Rita Singh yn Gyfarwyddwr newydd y Maint Cymru. Bydd Rita yn cymryd i fyny ei swydd newydd ar Fehefin 12th. Bydd Rita yn cymryd cyfrifoldeb am yr elusen newid yn yr hinsawdd gan Claire Raisin, sy'n gadael i ymgymryd â swydd Cydlynydd Rhaglen Field, Madagascar [...]

Darllenwch mwy

Prosiect Newyddion: 10 Miliwn Coed

English the following. Diweddariad o 10 miliwn brosiect coed. Mbale, Uganda Ar hyn o bryd mae'r prosiect yn rhagori ar ei amcanestyniadau plannu coed. Maent yn eisoes yn cael effaith gadarnhaol iawn ar gyfer teuluoedd yn y rhanbarth datgoedwigo wael o Mbale. "Mae'r sy'n tyfu a dosbarthu coed ffrwythau wedi cael effaith aruthrol ar y teuluoedd sydd wedi derbyn y coed. [...]

Darllenwch mwy

Rhoi Cymdeithas Ysgol Match Adeiladu'r Principality

English the following. Diolch yn fawr i Gymdeithas Adeiladu'r Principality am eu nawdd gymuned ein rhaglen addysg Maint Cymru yn gweithio gyda nifer o bartneriaid corfforaethol ar draws Cymru. Mae'r perthnasoedd hyn wrth gwrs pwysig ar gyfer Maint Cymru ond hefyd ar gyfer ein partneriaid corfforaethol sy'n cael y cyfle i gymryd rhan [...]

Darllenwch mwy

Ewch Green Day - Achub y Dyddiad!

English the following. Mae gennym ddyddiad ar gyfer Diwrnod Gwyrdd eleni. Achub y Dyddiad! Dydd Gwener 13th Hydref! Diwrnod Gwyrdd yw ein hymgyrch codi arian blynyddol lle rydym yn eich annog i fod yn wyrdd drwy'r dydd i ddangos eich cefnogaeth i fforestydd glaw. O gadwyn gwyrdd neu glymu i wyrdd pobi i ffwrdd neu wisg ffansi; yn [...]

Darllenwch mwy

Rhedeg ar hyd Cymru i Maint Cymru

Craig Hughes, yn cymryd ar y gamp anhygoel o redeg ar hyd Cymru i godi arian ar gyfer Maint Cymru. Isod, mae'n ysgrifennu i ni am ei her sydd i ddod. ~~~~~~~~~~~ Fy angerdd yw natur, ond yn rhedeg yn ail agos. Yn yr ysgol Doeddwn i ddim wedi bod â diddordeb mewn rhedeg o bell. Peidiwch â mynd i mi anghywir, byddwn i'n [...]

Darllenwch mwy