Go Green Day 2017: Gwasg Minuteman, Llwyddiant!

Mae'r tîm yng Ngwasg Minuteman yng Nghaerdydd yn ymfalchïo wrth roi yn ôl i'r gymuned y maen nhw'n ei garu i'w gwasanaethu. O fynd yn wyrdd ac arbed y fforest law i godi ymwybyddiaeth ac arian i'r digartref, maent wedi ymroi i gefnogi achosion pwysig a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas.

Minuteman Press Caerdydd yn ennill gwobr Sustain #GoGreenDay Cymru

English the following

image

Yn dilyn llwyddiant anhygoel #GoGreenDay ym mis Hydref, roedd Maint Cymru'n falch o noddi gwobr arbennig yng Ngwobr Sustain Wales neithiwr.

Roedd Minuteman Press yng Nghaerdydd yn enillwyr teilwng y wobr. Dyluniwyd a gwerthodd y tîm bychan fforest law werdd a llyfr lliwio thema gwyrdd 'Whaleys and Friends GO GREEN Coloring book'. Yna, rhannwyd y syniad codi arian arloesol ar draws rhwydweithiau'r cwmni a'i werthu mewn llawer o siopau lleol. Teimlai'r beirniaid fod y tîm bach yn mynd uwchben a thu hwnt i gefnogi'r ymgyrch.

Dywedodd y tîm buddugol yng Ngwasg Minuteman Caerdydd eu hunain "Rydym yn frwd dros fod yn wyrdd a chynaliadwy. Mewn gwirionedd, mae ein holl bapurau yn dod o ffynonellau achrededig FSC ac mae ein tonwyr inc hefyd yn seiliedig ar blanhigion. "

"Roedd ein darlunydd Louise newydd orffen llunio ein llyfr lliwio cyntaf 'Wonderland Whaleys a ffrindiau' ond roedd yn meddwl y byddai llyfr thema coedwig law yn hwyl i dynnu a chodi arian ar gyfer Diwrnod Go Green yn ogystal ag ymwybyddiaeth o'r achos."

image

Roedd y tîm yn Maint Cymru'n falch iawn o allu llongyfarch yr ymdrech hon gyda'r wobr arbennig #GoGreenDay.

Dywedodd Lowri, Rheolwr Ymgyrchoedd Maint Cymru: "Roedd Diwrnod Go Green yn wych. Yn ogystal â chael cyfranogwyr hwyl hyd yma, codwyd dros £ 3,500 gyda rhoddion yn dal i fynd i mewn. Bydd hyn yn cael ei ddyblu i dros £ 7,000 gan ein partneriaid a bydd yn mynd yn uniongyrchol i helpu i ddiogelu prosiectau coedwig ddwywaith maint Cymru. Bydd hyn yn cael effaith anhygoel ar y coedwigoedd hyn ac wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd "

"Ar ôl gweithio mewn partneriaeth â Cynnal Cymru yn ystod Diwrnod Go Green, roedd y wobr arbennig hon yn ffordd berffaith o ddangos ein gwerthfawrogiad i'n holl Hyrwyddwyr Go Green, ac yn enwedig ar gyfer yr holl ymdrechion a wnaed gan Wasg Minuteman. Llongyfarchiadau iddynt "

Mae llyfrau lliwio ar gael i'w prynu trwy Maint Cymru - cysylltwch â nhw [E-bost a ddiogelir]

Gwasg Minuteman Caerdydd yn ennill gwobr Diwrnod Gwyrdd Cynnal Cymru

image

Yn dilyn llwyddiant anhygoel Diwrnod Gwyrdd ym mis Hydref, roedd Maint Cymru yn falch i noddi gwobr arbennig yng Ngwobrau Cynnal Cymru neithiwr.

Minuteman Press yn Nghaerdydd oedd yr enillwyr teilwng o'r wobr. Fe wnaeth y tîm bach gynllunio gwerthiant llyfr lliwio gwreiddiol a thema coedwigoedd law "Whaleys and Friends GO GREEN Coloring book". Cafodd y syniad codi arian blaengar ei rannu ar draws y cwmni rhwydweithiau, a chafodd y llyfr ei werthu mewn nifer o siopau lleol. Teimlai'r beirniaid aeth y tîm bach thu hwnt i'r galw i gefnogi'r ymgyrch.

Dywedodd y tîm buddugol yn Minuteman Press Cardiff "We are passionate about being green and sustainable. Yn wir mae ein holl bapurau yn dod o ffynonellau achrededig FSC ac mae ein harlliw yn seiliedig ar blanhigion hefyd. "

"Mae ein darlunydd Louise newydd wedi dod i ben i'n llyfr lliwio cyntaf" Wonderland Whaleys and friends "ond yn meddwl y byddai'r llyfr ar thema coedwigoedd law yn hwyl i arlunio ac yn ffordd i godi arian ar gyfer Green Day as well as raising awareness of achos. "

Mae tîm Maint Cymru yn falch iawn o allu llongyfarch yr ymdrech hon gyda'r arbennig Diwrnod Gwyrdd.

Dywedodd Lowri, Rheolwr Ymgyrchoedd Maint Cymru, "Aeth Diwrnod Gwyrdd yn wych. Yn ogystal â chael hwyl, mae cyfranogwyr wedi codi hyd yn hyn dros £ 3,500, gyda donations still flow in. Bydd hyn yn cael dyblu i dros £ 7,000 gan ein partneriaid a bydd yn mynd yn uniongyrchol i helpu i ddiogelu'r ddwywaith maint coedwigoedd Cymru. Bydd hyn yn cael effaith anhygoel ar y coedwigoedd hyn ac ar yr ymdrech i daclo newid hinsawdd "

"Ar ôl gweithio mewn partneriaeth â Chynnal Cymru yn ystod Diwrnod Gwyrdd, this special award is a perfect way to show our appreciation for all the efforts made by Minuteman Press, congratulations to them"

Mae llyfrau Lliwio yn dal i fod ar gael i'w brynu trwy Faint Cymru - cysylltwch â [E-bost a ddiogelir]