Llai o bapur lapio, mwy o goed! Canllaw Maint Cymru i lapio anrhegion mewn modd ecogyfeillgar

  • anna Harris
  • 19 Dec 2017
  •   Comments Off ar Llai o bapur lapio, mwy o goed! Canllaw Maint Cymru i lapio anrhegion eco-gyfeillgar

Nadolig, Nadolig...mae yna gymaint o bethau gwych am dymor yr ŵyl sy'n ein gwneud ni'n teimlo'n gynnes ac yn ddiflas y tu mewn. Ond yn anffodus, mae ochr dywyll, y ffocws hyll ar ddefnyddiaeth sydd wedi cymryd drosodd. Er enghraifft, amcangyfrifir y bydd pobl ym Mhrydain yn gwario £77 biliwn dros gyfnod y Nadolig, gyda £21 biliwn o’r cyfanswm hwn yn dod o bethau sydd yn cael eu prynu ar-lein. Meddyliwch am yr holl bacediadau plastig mae hyn yn ei greu! Ac ar ben hynny, mae'r holl eitemau hyn yn cael eu lapio wedyn...mae llawer o goed yn cael eu torri i wneud y papur lapio hwn.

Felly, i'ch helpu chi i osgoi mynd trwy rolio a rholiau papur lapio y Nadolig hwn, rydym wedi llunio rhestr o ddewisiadau amgen!

 

> Casglu jariau trwy gydol y flwyddyn. Gellir defnyddio'r rhain ar gyfer anrhegion wedi'u gwneud â llaw fel cadwolion (siytni, jamiau, kimchi ac ati), neu gynhyrchion naturiol cartref megis siampŵ, lleithydd neu olew bath.

> Bagiau Tote - mae’r rhain yn anrheg beth bynnag, ac yn anrheg sy'n parhau i roi, gan eu bod nhw’n helpu i leihau'r nifer o fagiau plastig fydd yn cael eu prynu drwy gydol y flwyddyn (ac yn arbed 5c y tro i’ch anwyliaid hefyd).

> Furoshiki - ydych chi wedi clywed am draddodiad lapio Siapan? Y syniad i lapio anrhegion mewn ffabrig y gellir ei ailddefnyddio. Y bonws dwbl yw eu bod hefyd yn edrych yn hynod brydferth. Gwyliwch y tiwtorial Youtube hwn i gael rhywfaint o ysbrydoliaeth yma .

> Ailddefnyddio bagiau anrhegion a papur lapio. Ie, bod bod person sy'n cymryd 3+ munud i ddadwneud pob un sy'n bresennol. Wedi'i ganiatáu, bydd rhai pobl yn datblygu twitch nerfus yn y broses ond mae'n bris bach i dalu am achub y blaned, dde ?! Os ydych chi’n mynd i brynu bagiau anrhegion newydd, gwnewch yn siŵr eu bod nhw wedi’u hardystio gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC).

> Chwiliwch am ddarnau o bapur sgrap sy'n gorwedd o gwmpas. Fe gewch chi’ch synnu pa mor gyflym mae'r ysbrydoliaeth yn dechrau llifo. Pa mor neis fyddai parsel wedi'i lapio mewn papur newydd ac wedi'u haddurno gydag eitemau naturiol fel darnau o gelyn, conau pinwydd bach neu ddarnau o'ch coeden Nadolig yn edrych? Syniadau eraill: llyfrau pos, comics, taflen gerddoriaeth, llyfrau coginio, mapiau, cylchgronau ... mae'r opsiynau'n ddiddiwedd unwaith rydych chi’n dechrau chwilio!

> Un opsiwn tebyg yw casglu sgrapiau o bapur a'u haddurno'ch hun, neu gadewch i'ch rhai bach golli arnynt!

> Nawr dyma ychydig o leftfield un ...pecynnau crisp gwag! Trowch y tu mewn iddynt a rhowch lân dda iddynt. Voila, mae gennych rywfaint o bapur lapio arian braf.

> > Nawr, dyma un o’n ffefrynnau: rhowch brofiad yn hytrach na phethau i'ch cariadDoes dim angen lapio’r anrheg hwn, a beth bynnag, nid pethau sy’n gwneud hapusrwydd parhaol, ond treulio amser gyda'ch anwyliaid.

> Ac yn olaf, (ie, plwg anhygoel) mae ein 'Coeden ar gyfer y Nadolig' ymgyrch! Am rodd £3, bydd coed 10 yn cael eu plannu yn y gerddi teuluoedd yn Uganda, gan roi iddynt ffrwythau, cysgod a diogelu rhag tirlithriadau marwol. Nid oes angen unrhyw lapio ar gyfer yr anrheg hwn ac mae tystysgrifau rhodd sydd ar gael yn gynaliadwy ar gael. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi arian i'ch anwyliaid â rhodd foesegol sydd ag effaith barhaol, darllenwch fwy amdani yma .

A beth sy'n fwy, mae astudiaeth ddiweddar gan FlyResearch wedi canfod bod 69% o bobl yn ystyried faint o sbwriel a daflwyd dros y Nadolig yn annerbyniol. Dywedodd 50% y byddent yn hapus yn derbyn anrhegion nad ydynt wedi'u lapio o gwbl i leihau gwastraff. Wel, mae gennym ni ddiddordebau, amser i newid ein ffyrdd.

 

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!