A ydych yn hedfan i ffwrdd ar wyliau haf hwn, ond yn poeni am yr effaith?

Os felly, beth am wneud rhywbeth am y peth drwy gyfrannu at Maint Cymru ac mae ein newid yn yr hinsawdd yn ymladd prosiectau coedwig?

 

Dyma pam ...

Rydym i gyd yn gwybod nad yw awyrennau yn dda i'r blaned - maent yn cael eu gyrru gan losgi tanwydd ffosil sy'n rhyddhau symiau niweidiol o nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer y ddaear sydd yn cyfrannu'n helaeth at newid yn yr hinsawdd. Ar hyn o bryd, rydym yn cynhyrchu symiau anghynaladwy o allyriadau sy'n cael ei gwaethygu gan y lefel uchel barhaus o ddatgoedwigo. I atal newid yn yr hinsawdd, mae angen i feddwl yn fwy cyfrifol am faint o garbon rydym yn ei gynhyrchu.

Fel rhan o ymateb y genedl i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru yn cydnabod bod coed a choedwigoedd trofannol yn adnodd hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd wrth iddynt amsugno lefelau uchel o garbon deuocsid.

Felly, beth allwch chi ei wneud?

Un awgrym yw i aros yn agosach at adref pan ar wyliau. Er, yn byw yn y DU, rydym yn deall yr angen am ryw haul bob hyn a hyn. Felly, os nad yw yn syml yn opsiwn, beth am roi i Maint Cymru ac yn helpu i warchod coedwigoedd trofannol gwerthfawr y byd. Mae pob un o'n prosiectau i warchod coedwigoedd trofannol ac, ynghyd â'n rhaglen ailblannu mewn ardaloedd deforested drwm, rydym yn falch o ddweud ein bod yn gwarchod ardal o fforestydd trofannol ddwywaith maint Cymru (sy'n fwy na 4 miliwn o gaeau rygbi!).

Mae ein prosiectau yn mynd un cam ymhellach wrth i ni ddarparu mesurau tlodi lleihau gyfer y cymunedau sy'n byw yn ac o gwmpas y coedwigoedd hyn. Er enghraifft, drwy weithio gyda'n partneriaid, rydym yn gallu darparu ynni effeithlon stofiau coginio ac addysg ar gyfer y cymunedau ar y manteision o ddefnyddio ffynonellau tanwydd glanach, rydym yn adeiladu gallu ar gyfer cynhyrchu ffynonellau bwyd cynaliadwy, yn grymuso cymunedau drwy ddarparu cymorth parhaus tuag at bywoliaethau cynaliadwy. Ar ben hynny, rydym yn helpu cymunedau brodorol yr ydym yn gweithio â hwy i gael cydnabyddiaeth gyfreithiol hawliau i'w tir, atal torri coed yn anghyfreithlon a mwyngloddio. Mae'n ennill / ennill!

Dysgwch fwy am y prosiectau Bydd eich rhodd yn cefnogi yma. Cyfrannwch yma ac yna mwynhau eich gwyliau gan wybod eich bod yn gwneud eich rhan i helpu yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Ac fonws ychwanegol - eich holl roddion yn cael eu dyblu diolch i'n arian cyfatebol felly dyblu effaith eich cyfraniad.

Mae yna nifer o gyfrifianellau ar-lein y gallwch eu defnyddio i weithio allan yr allyriadau o'ch hedfan a cyfateb cost carbon, gan gynnwys gan Gofal hinsawdd, myclimate, Rhyngwladol Sefydliad Hedfan Sifil, A llawer mwy.