Diwrnod Gwyrddyn ddiwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd. Ar y diwrnod hwn, bydd pawb ledled Cymru, ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol yn cymryd rhan, gan helpu i ledaenu ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd a chodi arian ar gyfer prosiectau coedwig Maint Cymru ar draws Affrica a De America.

Cofrestru Ysgolion

Sefydliadau / Unigolion Cofrestru

Adnoddau
Oriel
Astudiaethau achos
Datganiadau i'r Wasg


Adnoddau
Ysgolion: Ewch Gemau Gwyrdd
Templed: Go Green Day Headed Letter
Poster: Troi Ein Swyddfa Gwyrdd
Ysgolion: Gwneud penderfyniadau - Beth allech chi ei wneud ar Ddiwrnod Gwyrdd?
Poster: Trowch Ein Ysgol Gwyrdd
Poster: Go Green Day 2017, Lledaenwch y Gair
Poster: Go Green Day Prosiectau
Ysgolion: Gêm Chaos Newid yn yr Hinsawdd
Adnodd: Taflen Dathlu Man Minute


Oriel

Astudiaethau achos


  • Go Green Day 2017: Gwasg Minuteman, Llwyddiant! - Mae'r tîm yng Ngwasg Minuteman yng Nghaerdydd yn ymfalchïo wrth roi yn ôl i'r gymuned y maen nhw'n ei garu i'w gwasanaethu. O fynd yn wyrdd ac arbed y fforest law i godi ymwybyddiaeth ac arian i'r digartref, maent wedi ymroi i gefnogi achosion pwysig a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas. Gwasg Minuteman Caerdydd yn ennill Sustain Wales [...]
  • Go Green Day 2017: Ysgol Llangorse - Yma yn Maint Cymru, rydym bob amser yn edrych i ddangos yr ysgolion a'r busnes sy'n cynhyrchu canlyniadau codi arian rhagorol. Roedd ysgol Llangors yn cwympo ni gyda'u cyfanswm enfawr ... rydym am weld a allwch chi godi i'r her. Allwch chi guro cyfanswm Llangorse hwn #GoGreenDay? Darllenwch isod i ddarganfod sut maen nhw [...]
  • Go Green Day 2017: Apêl Coedwig Glaw Robin - Apêl Coedwig Glaw Robin Sut y bu llyfr yn ysbrydoli codi arian ifanc, roedd Robin Holmes ym Mlwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd San Ioan Fedyddwyr yn Pebmarsh, Essex pan ddarllenodd 'Harry and the Dinosaurs Go Wild', a ysgrifennwyd gan Ian Whybrow. Mae'r llyfr yn ymwneud â bachgen bach yn codi arian i achub anifeiliaid dan fygythiad a phenderfynodd Robin [...]
  • Go Green Day 2016: Aeth Cymru'n gysgod wych o wyrdd! - Roedd 2016 yn faner ar gyfer #GoGreenDay allwch chi wneud 2017 hyd yn oed yn well? English isod Roedd Cymru'n wyrdd gyda gwyrdd ddydd Gwener 14 Hydref 2016 wrth i bobl, ysgolion a busnesau ledled y wlad ddathlu #GoGreenDay, gyda'r nod o helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd trwy ddiogelu ardal o goedwig law ddwywaith maint [...]
  • Go Green Day 2016: Mae Cymru'n Gwyrdd i Fynd i'r Afael â Newid yn yr Hinsawdd - Roedd 2016 yn flwyddyn ragorol ar gyfer #GoGreenDay allwn ni wneud 2017 ein gorau a'n gorau eto? English isod Bydd ysgolion a busnesau ledled Cymru heddiw yn troi'n wyrdd i gefnogi coedwigoedd glaw gydag elusen amgylcheddol Maint Cymru fel rhan o GO GREEN DAY. Bydd ysgolion a busnesau lleol yn ymuno â diwrnod gweithredu cenedlaethol - [...]


Datganiadau i'r Wasg


Datganiad i'r Wasg: Cymru Will 'Go Green' ar ddydd Gwener, Hydref 13

Cymraeg isod. A wnewch chi 'fynd yn wyrdd' i ddangos eich cefnogaeth i goedwigoedd y byd ar Hydref 13th? Diwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd yw Go Go Green, a drefnwyd gan elusen newid hinsawdd, Maint Cymru. Ar y diwrnod hwn, bydd pawb ledled Cymru, ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol yn cymryd rhan, gan helpu i ledaenu newid yn yr hinsawdd [...]

Darllenwch mwy

Datganiad i'r wasg: elusen amgylcheddol Cymreig yn amddiffyn ardal o goedwig law ddwywaith maint Cymru

English the following. Maint Cymru yn awr yn gwarchod ardal o goedwig law drofannol ar draws Affrica a De America DDWYWAITH maint Cymru - dyblu eu targed cychwynnol! Diolch i'w prosiect mwyaf newydd, cydweithrediad â Grŵp Pegwn y De leoli yn Lake Kariba, Zimbabwe yn ne Affrica, Maint Cymru yn gwarchod ardal o fforest law ddwywaith [...]

Darllenwch mwy

Penodi Cyfarwyddwr Newydd

Mae'r ymddiriedolwyr yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Rita Singh yn Gyfarwyddwr newydd y Maint Cymru. Bydd Rita yn cymryd i fyny ei swydd newydd ar Fehefin 12th. Bydd Rita yn cymryd cyfrifoldeb am yr elusen newid yn yr hinsawdd gan Claire Raisin, sy'n gadael i ymgymryd â swydd Cydlynydd Rhaglen Field, Madagascar [...]

Darllenwch mwy