Mae MockCOP, model o gynhadledd Cenhedloedd Unedig, yn darparu cyfle rhyngweithiol ardderchog i bobl ifanc rhwng 14-18 oed i ddysgu am y Cenhedloedd Unedig, y trafodaethau blynyddol ar y newid yn yr hinsawdd, ac i ddatblygu goddefgarwch a dealltwriaeth am genhedloedd a diwylliannau drwy chwarae rhan y gwledydd hynny wrth drafod materion byd-eang.

Mae’r gynhadledd yn cael ei rhedeg ar y cyd gan Maint Cymru a CEWC, a’i nod yw i’r cynadleddwyr gytuno ar benderfyniad rhyngwladol ar fater newid hinsawdd, tebyg i drafodaethau COP yr Unol Daleithiau ar Newid Hinsawdd, gan chwarae rhan eu gwlad mewn modd mor realistig â phosibl. Trwy’r gynhadledd hon rydym yn annog pobl ifanc i gymryd mwy o ddiddordeb mewn newid hinsawdd a materion gwleidyddol, ac i ystyried cyfrifoldeb Cymru, yn lleol ac yn fyd-eang fel ei gilydd.

Adnoddau
Oriel
Newyddion
Oriel
Newyddion


  • Pobl Ifanc Cymru yn dweud eu dweud am newid yn yr hinsawdd yng nghynhadledd ffug MockCOP - Ddydd Gwener 10th Tachwedd, cymerodd myfyrwyr Cymreig ran yn MockCOP, y gynhadledd newid hinsawdd ar gyfer newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yn Nhŷ Hywel. Mae'r gynhadledd, a drefnir ar y cyd gan elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ac a noddir gan Jenny Rathbone AC, yn rhoi llais i bobl ifanc Cymru a chyfle i drafod [...]