Mae MockCOP, model o gynhadledd Cenhedloedd Unedig, yn darparu cyfle rhyngweithiol ardderchog i bobl ifanc rhwng 14-18 oed i ddysgu am y Cenhedloedd Unedig, y trafodaethau blynyddol ar y newid yn yr hinsawdd, ac i ddatblygu goddefgarwch a dealltwriaeth am genhedloedd a diwylliannau drwy chwarae rhan y gwledydd hynny wrth drafod materion byd-eang.

Mae’r gynhadledd yn cael ei rhedeg ar y cyd gan Maint Cymru a CEWC, a’i nod yw i’r cynadleddwyr gytuno ar benderfyniad rhyngwladol ar fater newid hinsawdd, tebyg i drafodaethau COP yr Unol Daleithiau ar Newid Hinsawdd, gan chwarae rhan eu gwlad mewn modd mor realistig â phosibl. Trwy’r gynhadledd hon rydym yn annog pobl ifanc i gymryd mwy o ddiddordeb mewn newid hinsawdd a materion gwleidyddol, ac i ystyried cyfrifoldeb Cymru, yn lleol ac yn fyd-eang fel ei gilydd.

Oriel
Newyddion


  • MockCOP llwyddiannus - Er bod y trafodaethau yn Bonn yn llawn ar gyfer COP23 (Cynhadledd 23rd y Cenhedloedd Unedig ar Gynhadledd Hinsawdd yn Bonn, yr Almaen, wedi'i gynnal gan Fiji), roedd awyrgylch debyg yn Siambr Drafod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Nhŷ Hywel yng Nghaerdydd ar 10th Tachwedd, lle'r oedd disgyblion o bob cwr o Gymru yn casglu, ar gyfer MockCOP, i gynrychioli [...]
  • Pobl Ifanc Cymru yn dweud eu dweud am newid yn yr hinsawdd yng nghynhadledd ffug MockCOP - Ddydd Gwener 10th Tachwedd, cymerodd myfyrwyr Cymreig ran yn MockCOP, y gynhadledd newid hinsawdd ar gyfer newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yn Nhŷ Hywel. Mae'r gynhadledd, a drefnir ar y cyd gan elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru ac a noddir gan Jenny Rathbone AC, yn rhoi llais i bobl ifanc Cymru a chyfle i drafod [...]
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!