Dysgwch am goedwigoedd glaw a newid hinsawdd a sut y gallwch helpu! Archebwch eich gwasanaeth a gweithdai am ddimGefeilliwch eich ysgol

A oes gennych ddiddordeb mewn cysylltu ag ysgolion ar ochr arall y byd? Os felly gefeilliwch eich ysgol trwy Maint Cymru.

Darganfyddwch mwy

Diwrnod Gwyrdd!

Ewch Green Day Dydd Gwener 13 2017 Hydref
Gwisgo i fyny mewn gwyrdd ac yn cymryd rhan i helpu i amddiffyn fforestydd glaw ar Ddiwrnod Gwyrdd, ein diwrnod cenedlaethol o weithredu.

Cofrestrwch yma

Maisy

Dim ond saith oed oedd Maisy Jenkins pan ddaeth yn ymwybodol o’r bygythiad i goedwigoedd glaw’r byd. Roedd yn benderfynol o wneud rhywbeth i helpu, felly aeth ati i baratoi a chyflwyno gwasanaeth ynglŷn â datgoedwigo i’r 250 o ddisgyblion yn ei hysgol. Wedi’u hysbrydoli gan Maisy, trefnodd yr ysgol gyfan Ddiwrnod Gwyrdd gan gynnal digwyddiad i werthu cacennau.

Gan nad oedd Maisy’n gwybod faint oedd un hectar, agorodd Clwb Rygbi Bryste eu stadiwm yn gynnar fel bod modd iddi sefyll yng nghanol y cae i gael syniad faint o goedwig law roedd ei hymdrechion wedi helpu i’w ddiogelu. Gyda help Maisy, llwyddodd staff, disgyblion a rhieni Ysgol Sefton Park godi’r swm ardderchog o £427.

Mae Maisy yn enghraifft wych o’r hyn rydym yn ei alw’n ‘grym y bobl’; sef unigolyn yn gweithredu’n gadarnhaol i greu newid cadarnhaol yn ei byd. Diolch o galon Maisy!

Adnoddau


Canllaw newid hinsawdd i athrawon prysur
Coedwig Arfordirol Dwyrain Affrica Dirgelwch - Gweithgaredd Llythrennedd
Coedwig Berwr - Gweithgaredd Gwyddoniaeth
Beth i'w wneud? - Gweithgaredd Diemwnt 9
Pecyn Trafodaeth Coedwigoedd Trofannol
Pecyn Lluniau Coedwigoedd Trofannol