Cyfrannwch

Rhowch beth allwch chi ac ymuno ymateb cenedlaethol Cymru er mwyn helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Bydd pob cyfraniad yn mynd yn uniongyrchol i helpu coed, pobl a bywyd gwyllt yn ein prosiectau coedwig yn Affrica a De America.

Gwneud cyfraniad a bydd ein partneriaid ddyblu ddefnyddio ein arian cyfatebol arloesol!
Mae yna hefyd opsiwn i roddion i gael ei ychwanegu at gan 25% os ydych yn drethdalwr yn y DU. Mae'r dewis hwn ar gael ar ôl y broses PayPal yn gyflawn, felly peidiwch ag anghofio ticio'r blwch Cymorth Rhodd!

Mae'r diolch cynhesaf ar gyfer eich rhodd caredig.