Cyfrannwch

Rhowch beth allwch chi ac ymuno â'n hymateb cenedlaethol i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Bydd pob cyfraniad yn mynd yn uniongyrchol i helpu coed, pobl a bywyd gwyllt yn ein prosiectau coedwig yn Affrica a De America.

Gwneud cyfraniad a bydd ein partneriaid ddyblu!
Mae yna hefyd opsiwn i unrhyw rodd gael ei ychwanegu at y dyn treth os ydych yn drethdalwr yn y DU, yr opsiwn hwn ar gael ar ôl i'r broses PayPal yn gyflawn.