Ewch Green Day 2017

Ewch Gwyrdd i fforestydd glaw!

Gwisgwch wyrdd drwy'r dydd i ddangos eich cefnogaeth i fforestydd glaw!

O gadwyn gwyrdd neu glymu i wyrdd pobi i ffwrdd neu wisg ffansi; fod yn wyrdd yn eich ysgol, prifysgol neu weithle i gasglu rhoddion i helpu i amddiffyn ardal o goedwig law ddwywaith maint Cymru!

Green Day Go cael ei chynnal yn flynyddol ym mis Hydref - dyddiad 2017 yn dod yn fuan!

Dewch ar Gymru - Ewch Gwyrdd i fforestydd glaw!

­­­


Cost y Prosiect:


£ 200,000