A ydych yn hedfan i ffwrdd ar wyliau haf hwn, ond yn poeni am yr effaith?

Os felly, beth am wneud rhywbeth am y peth drwy gyfrannu at Maint Cymru ac mae ein newid yn yr hinsawdd yn ymladd prosiectau coedwig?

Os felly, beth am wneud rhywbeth am y peth drwy gyfrannu at Maint Cymru ac mae ein newid yn yr hinsawdd yn ymladd prosiectau coedwig?

Dyma pam ...

Rydym i gyd yn gwybod nad yw awyrennau yn dda i'r blaned - maent yn cael eu gyrru gan losgi tanwydd ffosil sy'n rhyddhau symiau niweidiol o nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer y ddaear sydd yn cyfrannu'n helaeth at newid yn yr hinsawdd. Ar hyn o bryd, rydym yn cynhyrchu symiau anghynaladwy o allyriadau sy'n cael ei gwaethygu gan y lefel uchel barhaus o ddatgoedwigo. I atal newid yn yr hinsawdd, mae angen i feddwl yn fwy cyfrifol am faint o garbon rydym yn ei gynhyrchu.

Fel rhan o ymateb y genedl i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru yn cydnabod bod coed a choedwigoedd trofannol yn adnodd hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd wrth iddynt amsugno lefelau uchel o garbon deuocsid.

Felly, beth allwch chi ei wneud?

Un awgrym yw i aros yn agosach at adref pan ar wyliau. Er, yn byw yn y DU, rydym yn deall yr angen am ryw haul bob hyn a hyn. Felly, os nad yw yn syml yn opsiwn, beth am roi i Maint Cymru ac yn helpu i warchod coedwigoedd trofannol gwerthfawr y byd. Mae pob un o'n prosiectau i warchod coedwigoedd trofannol ac, ynghyd â'n rhaglen ailblannu mewn ardaloedd deforested drwm, rydym yn falch o ddweud ein bod yn gwarchod ardal o fforestydd trofannol ddwywaith maint Cymru (sy'n fwy na 4 miliwn o gaeau rygbi!).

Mae ein prosiectau yn mynd un cam ymhellach wrth i ni ddarparu mesurau tlodi lleihau gyfer y cymunedau sy'n byw yn ac o gwmpas y coedwigoedd hyn. Er enghraifft, drwy weithio gyda'n partneriaid, rydym yn gallu darparu stofiau coginio effeithlon o ran ynni ac addysgu cymunedau ar fanteision defnyddio ffynonellau tanwydd glanach, meithrin gallu i gynhyrchu ffynonellau bwyd cynaliadwy, grymuso cymunedau trwy ddarparu cefnogaeth barhaus tuag at bywoliaethau cynaliadwy yn ogystal â gweithio gyda chymunedau brodorol sy'n byw yn ac amddiffyn coedwigoedd i gael cydnabyddiaeth gyfreithiol hawliau i'w tir, atal torri coed yn anghyfreithlon a mwyngloddio. Mae'n ennill / ennill!

Dysgwch fwy am y prosiectau Bydd eich rhodd yn cefnogi yma. Cyfrannwch yma ac yna mwynhau eich gwyliau gan wybod eich bod yn gwneud eich rhan i helpu yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Ac fonws ychwanegol: eich holl roddion yn cael eu dyblu diolch i'n arian cyfatebol felly dyblu effaith eich cyfraniad.

Mae yna nifer o gyfrifianellau ar-lein y gallwch eu defnyddio i weithio allan yr allyriadau o'ch hedfan a cyfateb cost carbon, gan gynnwys gan Gofal hinsawdd, myclimate, Rhyngwladol Sefydliad Hedfan Sifil, A llawer mwy.