Ewch Green Day 2017

Ewch Gwyrdd i fforestydd glaw!

Ewch Green Day - Dydd Gwener 13 2017 Hydref

Gwisgwch wyrdd drwy'r dydd i ddangos eich cefnogaeth i fforestydd glaw!

O gadwyn gwyrdd neu glymu i wyrdd pobi i ffwrdd neu wisg ffansi; fod yn wyrdd yn eich ysgol, prifysgol neu yn y gweithle, casglu rhoddion a helpu i amddiffyn ardal o goedwig drofannol ddwywaith maint Cymru!

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Dewch ar Gymru - Ewch Gwyrdd i fforestydd glaw!

­­­


Cost y Prosiect:


£ 200,000