Ewch Green Day 2017

Ewch Gwyrdd i fforestydd glaw!

Ewch Green Day - Dydd Gwener 13 2017 Hydref

Diwrnod Gwyrdd; Mae maint diwrnod gweithredu blynyddol Cymru yn agosáu ato! Ddydd Gwener 13thYm mis Hydref, mae ysgolion, busnesau a grwpiau cymunedol unwaith eto'n cael eu hannog i 'fynd yn wyrdd' i gefnogi prosiectau gwych Maint Cymru.

Mae ymdrechion codi arian blynyddoedd blaenorol wedi gweld pobl yn ffosio'r car a beicio i weithio, yn dal gwerthu pobi neu'n gwisgo ym mhob un o'r gwyrdd am y dydd. Dewch yn greadigol ag ef! Defnyddiwch #GoGreenDay I ddangos a dangos eich ymdrechion i ni. Mae'r holl roddion yn cael eu dyblu trwy ein cronfa gyfatebol.

Cofrestrwch yma: #GoGreenDay Neu e-bostiwch [email protected] i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf a chael mynediad at adnoddau.

Dewch draw i Gymru - Ewch Gwyrdd ar gyfer coedwigoedd trofannol! #GoGreenDay