Craig Hughes: Rhedeg ar hyd Cymru

Awst 1st
Diweddaru:Wedi cyrraedd y marc milltir 100, penderfynodd Craig alw'r daith y dydd gan fod yr anaf i'r ligament yn rhy boenus dros bellteroedd hir.
Dywedodd Craig y canlynol: "Bydd gen i edrych ar yr anaf yn broffesiynol a byddaf yn parhau i gefnogi'r achos Maint Cymru ar fy rhedeg byrrach. Diolch i bawb am y gefnogaeth anhygoel, yn enwedig fy nheulu, sydd wedi bod yn gefnogaeth wych, gyrwyr a bwydwyr! Ni fydd pob £ 1 a roddir yn ofer gan y byddaf yn parhau i wisgo fy nghrys Maint Cymru hyd nes i mi gyrraedd y nod mile 183 hwnnw yn fy 10k yn rhedeg. "
Crynodd Craig ei fod yn hapus iawn trwy ychwanegu "Un positif ydw i'n meddwl fy mod wedi teithio milltiroedd 100 mewn llai mewn 18 a 1 / 2 oriau a gweld Cymru ar ei orau - rydym ni'n bendith iawn"

mehefin 27th
Diweddaru: Yn anffodus, bu 3 o'i her dydd 5, yn anffodus, yn dioddef anaf poenus i'r ligwm a'i droed dde. Mae hyn wedi rhoi daliad ar y rhan sy'n weddill o'i redeg ond dim ond nes bod Craig wedi gorffwys ac yn ymladd eto. Byddwn yn eich cadw chi.
Craig yn hynod ddiolchgar am yr holl gymorth a rhoddion mae'n dderbyniwyd hyd yn hyn er budd Maint Cymru ac yn ysu i barhau â'i her cyn gynted ag y bo modd.

Craig Hughes, yn cymryd ar y gamp anhygoel (ac yn dweud y gwir, boncyrs) o redeg ar hyd Cymru i godi arian ar gyfer Maint Cymru.

Bydd Craig ddechrau ei rhedeg ar ddydd Gwener 23rd Mehefin yn y man mwyaf deheuol Cymru, yn y Rhws a bydd yn dod i gasgliad ar y pwynt mwyaf gogleddol Llnabadrig ar Ynys Môn, ar y 28th Mehefin ... 187 milltir i gyd!

Dyma beth Craig i'w ddweud am yr her sydd i ddod:

Mae fy angerdd yw natur, ond rhedeg yn ail agos. Bydd yn cael ei flinedig, ond rwy'n edrych ymlaen at gymryd mewn rhai golygfeydd gwych.

Maint Cymru wedi gwasanaethu eu nod gwreiddiol o ddiogelu ardal o goedwig law maint Cymru ac mae bellach yn dda ar eu ffordd i ddyblu effaith hon drwy ddiogelu 2 miliwn ha arall. Mae'r elusen yn annog pobl Cymru i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy gymryd camau gweithredu cadarnhaol syml. Maent yn gweithio gydag ysgolion a busnesau i godi arian ar gyfer coedwigoedd a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd coedwigoedd yn cael wrth fynd i'r afael â newid hinsawdd.

Gyda her mor enfawr o flaen mi, yr wyf yn awyddus i godi'r safon a chodi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer achos amgylcheddol mawr. Felly rwy'n rhedeg ar hyd Cymru i Maint Cymru.

Yn yr ysgol Doeddwn i ddim wedi bod â diddordeb mewn rhedeg o bell. Ddim yn anymore, fodd bynnag! Ychydig flynyddoedd yn ôl roeddwn angen rhywbeth i feddiannu fy meddwl ac rwyf bellach yn gaeth yn rhedeg. Yn enwedig TRAIL rhedeg lle yr wyf yn cael y cyfle i archwilio a gweld pethau a mynd lleoedd na allwn i fynd os oeddwn mewn car neu ar feic.

Felly, os oes gennych unrhyw geiniogau sbâr, os gwelwch yn dda yn cymryd golwg ar fy nhudalen codi arian. Bydd unrhyw beth yn ddiolchgar a bydd pob ceiniog yn mynd yn syth i brosiectau yr elusen.

Gallwch ddilyn fy hyfforddiant ar Twitter @187cymru

Thank you!

Cyfrannwch yma!

~~~~~~~~~~

Os cewch eich ysbrydoli gan daith Craig os gwelwch yn dda rhannu ei gyswllt rhodd. Mae pob ceiniog a godir yn mynd at faint o gymru a bydd yn cael ei gyfateb gan ein cefnogwyr i gael effaith hyd yn oed yn fwy ar y prosiectau rydym yn eu cefnogi goedwig law.