Ymgyrchoedd


Diwrnod Gwyrdd 2017

Go Green Day - Dydd Gwener 13 Hydref 2017 Go Green Day; Mae maint diwrnod gweithredu blynyddol Cymru yn agosáu ato! Ddydd Gwener 13 Hydref, mae ysgolion, busnesau a grwpiau cymunedol unwaith eto'n cael eu hannog i 'fynd yn wyrdd' i gefnogi prosiectau gwych Maint Cymru. Mae ymdrechion codi arian blynyddoedd blaenorol wedi gweld pobl yn ffosio'r car a [...]

Darllenwch mwy

A ydych yn hedfan i ffwrdd ar wyliau haf hwn, ond yn poeni am yr effaith?

Os felly, beth am wneud rhywbeth am y peth drwy gyfrannu at Maint Cymru ac mae ein newid yn yr hinsawdd yn ymladd prosiectau coedwig? Dyma pam ... Mae pawb yn gwybod nad yw awyrennau yn dda i'r blaned - maent yn cael eu gyrru gan losgi tanwydd ffosil sy'n rhyddhau symiau niweidiol o nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer y ddaear [...]

Darllenwch mwy

Craig Hughes: Rhedeg ar hyd Cymru

Diweddariad Awst 1st: Ar ôl cyrraedd y marc milltir 100, penderfynodd Craig alw'r daith y dydd gan fod yr anaf i'r ligament yn rhy boenus dros bellteroedd hir. Dywedodd Craig y canlynol: "Bydd gen i edrych ar yr anaf yn broffesiynol a byddaf yn parhau i gefnogi cefnogaeth Maint Cymru ar fy ngwasanaethau byrrach. Diolch […]

Darllenwch mwy

JustTextGiving i Gyfrannu at Maint Cymru

Roeddem am wneud rhoi mor hawdd â phosibl er mwyn i ni ei gwneud yn mor syml â anfon testun! Sut mae'n gweithio Tecstiwch 'SIZE22' wedi'i ddilyn gan y swm rydych am ei roi i 70070. Enghreifftiau: Testun 'SIZE22 £ 3' i roi £ 3 neu 'SIZE22 £ 10' i roi £ 10. Byddwch yn derbyn derbynneb neges testun, ac [...]

Darllenwch mwy