Mis: October 2017

Diwrnod Ynni'n Gwyrdd y Ddinas yn Ddinas!

Dydd Gwener 13 Hydref. Mae Diwrnod Gwyrdd yn City Energy City Energy yn darparu mentrau arbed ynni a charbon i gartrefi ledled y DU. Felly, nid yw'n syndod mawr ein bod yn sefydliad sy'n ymwybodol o'r amgylchedd ac felly mae City Energy a'n rhwydwaith yn cefnogi maint Cymru yn falch trwy gymryd rhan yn Go Green Day, [...]

Mae Hannah May Williams yn ysgrifennu am ei phrofiad fel maint Diwrnod Diwrnod Gwyrdd Cymru

Fel llawer o fyfyrwyr eraill ar draws y wlad, cymerais y cyfle gwych o gymryd blwyddyn rhyngddoledig allan o'm hastudiaethau fel myfyriwr Peryglon Amgylcheddol a Rheoli Trychineb ym Mhrifysgol Kingston, Llundain. Yn ystod y flwyddyn hon, astudiais i mewn ym Melbourne, Awstralia a cheisiodd leoliad gwaith yn y maes amgylcheddol, a dyna sut rwy'n [...]

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Gwyrdd Diwrnod!

Dydd Gwener 13 Hydref. Diwrnod Gwyrdd yng Ngwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru Ar y diwrnod hydref a llawenog hwn, pan fo canghennau o dderw ac asen yn dwyn eu dail mewn crogiad hir, gwyntog, roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyd-fynd â Maint Cymru am ddiwrnod o weithredu gwyrdd! Y Grŵp Cynaliadwyedd a'r Elusen a [...]

Mae YnNi Teg yn lansio eu cynnig ar gyfer rhannu cymunedol a Go Green i helpu i amddiffyn coedwigoedd trofannol yng Nghymru

Ddydd Gwener 13 Hydref 2017, mae Cyfarwyddwyr YnNi Teg yn ymuno â diwrnod gweithredu cenedlaethol trwy fynd yn wyrdd i gefnogi elusen newid yn yr hinsawdd, Maint Cymru, tra hefyd yn lansio eu cynnig ar gyfer y gymuned ar gyfer eu prosiect tyrbinau gwynt yn Sir Gaerfyrddin. O wisgo hosanau gwyrdd i wigiau gwyrdd a phaent wyneb, mae'r Cyfarwyddwyr [...]

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!