Mis: Tachwedd 2015

Maint Cymru yn COP21

Maint Cymru yn COP21

English the following Ydych chi wedi clywed ein newyddion cyffrous? Maint Cymru yn mynd i COP21! Dim syniad beth COP21 yw? Edrychwch ar y rhedeg lawr yma gan ein ffrindiau yng Nghomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer Cymru Ydych chi wedi got unrhyw negeseuon ydych wir eisiau rhannu gyda arweinwyr y byd? Efallai eich ardal leol yn cael [...]

Ffug COP - Cynhadledd Ffug y Cenhedloedd Unedig

Ffug COP - Cynhadledd Ffug y Cenhedloedd Unedig

English the following Fel rhan o'n paratoadau i Baris cynhaliom COP Ffug lle mae pobl ifanc o bob cwr o Ymunodd Cymru wrthym yn y siambr y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd i drafod y materion sy'n ymwneud â newid yn yr hinsawdd. Mae gwahanol wledydd yn cael eu cynrychioli, o Norwy i Rwsia, Saudia Arabia i Uganda. NGO a'r wasg ryngwladol [...]

Big Rhoi Her Nadolig

Big Rhoi Her Nadolig

English the following Mae bron yn mis Rhagfyr, ac a ydych yn ei hoffi neu beidio countdown ar - Nadolig yn dod. Mae hyn hefyd yn golygu y Big Rhoi Her Nadolig yn unig o amgylch y gornel. Yr Her Nadolig yn gyfle i helpu achosion da a dyblu eich effaith - gall rhoddion a roddwyd yn ystod yr her fydd [...]

A'r enillydd yw ...

A'r enillydd yw ...

Cymraeg isod Drum-roll os gwelwch yn dda, mae'r raffl wedi ei dynnu, a'r enillydd yw .... Mr Evanson - athro yn Ysgol Dyffryn a ddaeth i mewn i'r amser raffl 39, unwaith ar gyfer pob myfyriwr sy'n cymryd rhan mewn cynulliad ar Nodau Byd-eang y Cenhedloedd Unedig. Bydd yn pasio'r wobr crys rygbi i'w fyfyriwr Renee - congrats Renee! Yma [...]

WWF yn gweithio i ddiogelu pobl a bywyd gwyllt rhag prosiectau datblygu yn Kenya

WWF yn gweithio i ddiogelu pobl a bywyd gwyllt rhag prosiectau datblygu yn Kenya

Wedi'i bostio'n wreiddiol yn Blog WWF UK Mae Lamu County, ac yn arbennig y goedwig Boni-Dodori, yn ardal hynod amrywiol a chyfoethog. Mae hefyd yn gartref i'r gymuned Aweer gynhenid ​​sy'n dibynnu ar faes hardd a phwysig i'w bywoliaeth gan gynnwys bwyd, lloches, meddygaeth llysieuol, arferion diwylliannol ac anghenion ysbrydol. Coeden hynafol, frodorol [...]

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!