Mis: August 2015

Cymuned Coed Ffrwythau -update Prosiect Plannu o Addis Ababa, Ethiopia

Cymuned Coed Ffrwythau -update Prosiect Plannu o Addis Ababa, Ethiopia

English isod Gan Elin Yapp Ethiopia yw un o wledydd tlotaf y byd; mae ansicrwydd bwyd yn golygu 1 mewn pobl 2 yn dioddef o ddiffyg maeth. Amcangyfrifir yn y cyfalaf Addis Ababa, bod y person ar gyfartaledd yn defnyddio 1 / 20th o'r fitaminau a'r maetholion angenrheidiol sydd eu hangen i gadw'n iach. Mae hyn yn effeithio'n ddramatig ar ansawdd pobl leol [...]

Gohebydd Ifanc ar yr Amgylchedd yn siarad olew palmwydd

Gohebydd Ifanc ar yr Amgylchedd yn siarad olew palmwydd

Cyhoeddwyd gyntaf yng nghylchlythyr Ysgol Gyfun Bryn Celynnog Mae Jessica Graham yn ffwdlon iawn ynghylch pa siocled rydym yn ei fwyta. Ddim yn siŵr nad yw hi'n hoff o siocled, ond mae hi'n poeni'n fawr am yr hyn y maent yn ei roi ynddi. Ymchwiliodd Jess i'r mater hwn pan ddarganfuwyd o Maint Cymru bod llawer o gynhyrchwyr siocled yn rhoi olew palmwydd i [...]

cyflwyno Janie

cyflwyno Janie

English isod Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein Cydlynydd Addysg newydd, Janie Pridham. Bydd hi'n adeiladu ein Rhaglen Addysg lwyddiannus i'w gwneud yn well fyth, felly os ydych chi'n gweithio gydag ysgol, grŵp ieuenctid neu brifysgol, hi yw dy wraig! Sut ydych chi'n dod o hyd i'ch rôl newydd gyda Maint Cymru? Rwy'n cariadus! Rydw i wedi bod yn cyfarfod [...]

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!