Mis: Mai 2015

Julie yng Nghymru

Julie yng Nghymru

Ymddiheuriadau am ddiffyg cyfieithiad Cymraeg Mae maint Cymru'n cefnogi prosiect Ardal Gwarchodedig Mangabe yn Madagascar trwy ein partner Madagasikara Voakajy (MV). Mae MV yn gweithio i warchod bioamrywiaeth ac annog rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol trwy gydol Madagascar. Wedi dechrau fel intern, mae Julie Hanta Razafimanahaka bellach yn Gyfarwyddwr MV. Yn ddiweddar [...]

Rhoi ein Ceiniogau o'r Nefoedd i greu hapusach a thecach Cymru iachach,

Rhoi ein Ceiniogau o'r Nefoedd i greu hapusach a thecach Cymru iachach,

English the following bostio wreiddiol gan staff Iechyd Cyhoeddus Cymru Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn helpu i greu Cymru iachach, hapusach a thecach gyda'u ceiniogau sbâr. Am y tro cyntaf Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cofrestru ar gyfer y Ceiniogau o'r Nefoedd cynllun sydd yn gysyniad syml, lle mae cyflog net o staff yn cael ei dalgrynnu i lawr i [...]

Cyfle Swydd - Cydlynydd Addysg

Cyfle Swydd - Cydlynydd Addysg

English isod Mae Size of Wales yn gweithio i helpu i ddiogelu ardal o goedwig trofannol maint ein gwlad fel rhan o'n hymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd. Yn ogystal â chodi arian i warchod coedwigoedd trofannol dramor, rydym yn codi ymwybyddiaeth o faterion newid yn yr hinsawdd yma yng Nghymru, trwy ymgyrchoedd a'n rhaglen addysg. Yn [...]

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!