Mis: Mehefin 2013

Raffl Coedwigoedd Glaw with Big Give

Raffl Coedwigoedd Glaw with Big Give

Cefnogwch y Coedwigoedd glaw am gyfle i Ennill gwobrau Anhygoel. This Big Rhoi in cynnig Cyfle i chi Ennill Gwyliau moethus i Ddau, or £ 2,000! Yr only able Beth needs i chi EI make Yw PRYNU Tocynnau raffl, Fydd cerrynt eiledol AB yr ELW in Mynd in uniongyrchol i Helpu our prosiectau, able diogelu Coedwigoedd a'r BOBL able dibynnu arnynt. This Big [...]

Croeso Nigel!

Croeso Nigel!

We wrth Gam our bodd in gweithio animal Ysgolion! Our Rhaglen education has that in hynod lwyddiannus for the DDIWETHAF year, with for 200 o Ysgolion ledled y third in learning am goedwigoedd trofannol yn Newid Hinsawdd. Y cam this, We Yn Falch o Publication that Nigel Little has Ymuno with the team in controls as [...]

Cefnogwyr y gam- Y Sŵ Fynydd Gymreig yn Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cefnogwyr y gam- Y Sŵ Fynydd Gymreig yn Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Mae gwobr y cam this in were will rannu Rhwng y Sŵ Fynydd Gymreig a Myfyrwyr Prifysgol Bangor which has that in gweithio gyda'i Gilydd i Helpu Coedwigoedd glaw, Communities a Bywyd gwyllt ym Madagascar. Y Sŵ Fynydd Gymreig a'i lemyriaid Enwog Oedd yr ysbrydoliaeth for the exposure this. Sŵ This, ym Mae Colwyn, in Denu miloedd o [...]

Fforestydd Glaw Raffl gyda Big Give

Fforestydd Glaw Raffl gyda Big Give

fforestydd glaw Cefnogi a chael y cyfle i ennill gwobrau anhygoel. Mae'r Big Give yn cynnig cyfle i ennill gwyliau moethus i ddau, neu £ 2,000 chi! Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw codi rhai tocynnau raffl a bydd yr elw yn mynd yn syth i helpu ein prosiectau, gwarchod coedwigoedd a'r bobl sy'n dibynnu arnyn nhw. The Big [...]

Croeso Nigel!

Croeso Nigel!

Rydym wrth ein bodd yn gweithio gydag ysgolion! Mae ein rhaglen addysg wedi bod yn rhyfeddol o lwyddiannus dros y flwyddyn ddiwethaf gyda dros 200 ysgolion ledled y wlad yn dysgu am goedwigoedd trofannol a newid yn yr hinsawdd. Y mis hwn rydym yn falch o gyhoeddi bod Nigel Little wedi ymuno yn swyddogol â'r tîm fel ein Swyddog Allgymorth Addysg. Nigel yn ddieithr i [...]

Cefnogwyr y mis- Sw a Myfyrwyr Prifysgol Bangor Mynydd Cymreig

Cefnogwyr y mis- Sw a Myfyrwyr Prifysgol Bangor Mynydd Cymreig

wobr y mis hwn yn cael ei rannu rhwng y Sw Fynydd Gymreig a myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i helpu coedwig law, cymunedau a bywyd gwyllt yn Madagascar. Roedd y Sw Fynydd Gymreig a'u lemyriaid enwog yr ysbrydoliaeth y tu ôl i berthynas hon. Mae miloedd o bobl yn ymweld â'r sw, sy'n seiliedig ym Mae Colwyn, bob blwyddyn. Ymwelwyr, staff a chyfeillion [...]

Gwych newyddion! Schemes i fwyngloddio Choedwig Sanctaidd Wedi'u Cheek of neilltu

Gwych newyddion! Schemes i fwyngloddio Choedwig Sanctaidd Wedi'u Cheek of neilltu

Mae gen i ychydig o newyddion da View rannu â chi - We has Llwyddo i suspend plan i fwyngloddio in Coedwig Sanctaidd! Fe gofiwch efallai that yna gynnig i fwyngloddio yng nghoedwig Mrima. The painful this in destun pryder mawr by that y Goedwig in include Cyfoeth o fywyd gwyllt, in area o bwys on Byd-Eang [...]

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!