Mis: Ionawr 2013

Uchafbwyntiau Hydref 2012

Uchafbwyntiau Hydref 2012

Wel, Mae Bron hi gam in 3 wyr our Diwrnod Gwyrdd, mae dim daeth i'r Nawr Mae pethau'n Dechrau dychwelyd View Trefn duration of in appropriate Maint y gwaharddiad Cymru! The painful ohonom heb every on ben our Digon o weldio RESPONSE Pobl o Cwr fob o Gymru. here Hyd, Mae Cymru Wedi Codi £ 20,000 Drwy'r Diwrnod Gwyrdd. Will this in were [...]

Dod yn Maint Ysgolion Cymru o

Dod yn Maint Ysgolion Cymru o

Nid dim ond cwmnïau a chymunedau sy'n cymryd rhan gyda Maint Cymru. Mae ysgolion ledled Cymru wedi bod yn dysgu am bwysigrwydd fforestydd glaw ac yn cymryd camau i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd; gan ysgolion 40 hwyl ar Ddiwrnod Gwyrdd a chodwyd dros £ 6,000! Gan weithio gyda Techniquest, Opera Canolbarth Cymru, Cadwch Gymru'n Daclus a [...]

staff CCGC ennill "Maint Tîm" wobr

staff CCGC ennill "Maint Tîm" wobr

Mae staff Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd cadwraeth a bioamrywiaeth, ac y dylem fod heb feddwl dim ond ar raddfa leol neu genedlaethol, ond yn fyd-eang. Mae newid hinsawdd yn realiti, ac rydym yn awyddus i "wneud ein rhan", nid yn unig drwy feicio mwy a phrynu yn lleol, ond hefyd yn [...]

Hydref 2012 Uchafbwyntiau

Hydref 2012 Uchafbwyntiau

Wel, mae'n bron 3 mis ers Green Day Go ac rydym ni yn y Pencadlys Maint yn dal dim ond dim ond mynd yn ôl i normalrwydd! Mae pawb yma oedd wrth fy modd ac yn llethu gan yr ymateb gan bobl ledled ein cenedl. Hyd yma, cododd Cymru £ 20,000 ar Green Day Go sydd, dyblu unwaith gan ein partneriaid, yn golygu y bydd £ 40,000 yn mynd [...]

Plannu Perllannau a helpu'r newynog

Plannu Perllannau a helpu'r newynog

Rydym wedi bod yn plannu coed ffrwythau ar leiniau llysiau tanddefnyddio ac mewn gerddi cymunedol yn Addis Ababa, Ethiopia am y saith mlynedd diwethaf. Ethiopia yw un o'r gwledydd tlotaf yn y byd sydd â lefelau rhyfeddol o uchel o ansicrwydd bwyd; amcangyfrifir bod 49% o'r boblogaeth yn dioddef diffyg maeth. Gall coeden afal sengl darparu hyd at 100kg o ffrwythau mewn dim ond un [...]

Cyfle i laethol y in heb o Ysgolion Maint y gwaharddiad Cymru

Cyfle i laethol y in heb o Ysgolion Maint y gwaharddiad Cymru

Not dim but cwmnïau yn chymunedau able paper a Gwaith y gwaharddiad Cymru. Mae Ysgolion ledled Cymru Wedi bachgen wedi mynd in learning yb glaw Coedwigoedd bwysigrwydd, cerrynt eiledol limited to operating i frwydro yn Erbyn Newid Hinsawdd; Cafodd 40 o Ysgolion Hwyl ar y Diwrnod Gwyrdd, godwyd cerrynt eiledol AB for £ 6,000! Drwy weithio Gyda Techniquest, Opera Canolbarth Cymru, [...]

ynn, Cyngor Cefn Gwlad Cymru Ennill gwobr "Tîm Maint y gwaharddiad Cymru"

ynn, Cyngor Cefn Gwlad Cymru Ennill gwobr "Tîm Maint y gwaharddiad Cymru"

staff Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru in ymwybodol very o bwysigrwydd Cadwraeth yn bioamrywiaeth, cerrynt eiledol of need i us Feddwl on raddfa fyd-Eang, in hytrach Nag on raddfa local a chenedlaethol yn Unig. Mae Newid Hinsawdd in fact, and we in awyddus i "wneud our part", optionally yn Unig drwy seiclo more yn phrynu'n local, daeth i'r also [...]

Plannu Perllannau yn helpu'r Newynog

Plannu Perllannau yn helpu'r Newynog

We has that in Plannu Coed Ffrwythau on leiniau Llysiau nas defnyddir in ddigonol and in gerddi community in Addis Ababa, Ethiopia wyf y medd years DDIWETHAF. Ethiopia Yw heb o wledydd tlota'r Byd, cerrynt eiledol it dioddef lefelau eithriadol o Uchel oanniogelwch food; bachgen wedi amcangyfrifir 49% of boblogaeth in dioddef o ddiffyg maeth. Bustl heb Goeden afalau delivered Hyd yn [...]

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!