Mis: Tachwedd 2012

Gwobrau Canllaw Gwe Da: Gwefan Charity Gorau 2012

Gwobrau Canllaw Gwe Da: Gwefan Charity Gorau 2012

Rhywfaint o newyddion cyffrous y bore! Yr ydym newydd glywed ein bod wedi ennill y categori Gwefan Elusen Orau yng Ngwobrau Canllaw Web Da. Rydym yn y rhestr fer ochr yn ochr â Gofal Canser Macmillan sy'n gwneud gwaith seiber super hyrwyddo a chodi arian ar gyfer eu hachos. Fel elusen newydd gyda thîm bychan rydym yn wirioneddol falch o [...]

Coed yn Sebon in Wales yn Kenya

Coed yn Sebon in Wales yn Kenya

cynharaf Yr Egin-goed rwy'n ue Cofio Yw'r Hadau sycamorwydd a gasglais ia 'mrawd of Ardd badell oedden cerrynt eiledol wyth to our yntau'n Chwe mlwydd OED, View Plannu in potiau Er Mwyn triawd ue sell in y Farchnad in Llanidloes am ychydig o Arian Poced additional, gofy ynghyd Ambell yn hyn o Sebon roeddwn Wedi'u make â [...]

Coed a sebon yng Nghymru a Kenya

Coed a sebon yng Nghymru a Kenya

Mae'r eginblanhigion coed cyntaf i mi cofio oedd pan oeddwn yn wyth oed ac mae fy mrawd oedd chwech ac rydym mewn potiau i fyny llwyth o eginblanhigion masarn a welsom yn yr ardd ac yn ceisio eu gwerthu yn y farchnad yn Llanidloes am arian poced ychwanegol, ynghyd â rhai bariau o sebon Roeddwn wedi gwneud gyda Nadolig [...]

Diweddariad: Cenedl yn codi £ 40k ar Green Day Go

Diweddariad: Cenedl yn codi £ 40k ar Green Day Go

Aeth Cymru gwyrdd am ddiwrnod ar 19 2012 Hydref a chodwyd £ 20,000 i elusen fforest law, Maint Cymru. Mae hyn wedi cael ei dyblu i £ 40,000 diolch i arian cyfatebol. O Wrecsam i Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd, ysgolion, busnesau ac unigolion ledled Cymru wedi gwisgo i fyny, ei bobi, dawnsio, cerdded ac yn holi eu ffordd drwy Green Day Ewch i helpu [...]

Diweddariad: Cymru'n Codi £ 40 mil on our Diwrnod Gwyrdd

Diweddariad: Cymru'n Codi £ 40 mil on our Diwrnod Gwyrdd

Trodd Cymru'n wyrdd wyf heb day on 19 2012 Hydref, godi by for £ 20,000 for yr Elusen Choedwig gyfraith, y gwaharddiad Cymru. Diolch do I Cronfa Arian cyfatebol, This amount in has were will ddyblu to do cyfanswm o £ 40,000. O Wrecsam i Aberystwyth, cerrynt eiledol o Fangor i Gaerdydd, Mae Ysgolion, cerrynt eiledol businesses Unigolion ledled Cymru Wedi [...]

targed codi arian torri fel haelioni Cymru yn helpu i arbed coedwigoedd dan fygythiad

targed codi arian torri fel haelioni Cymru yn helpu i arbed coedwigoedd dan fygythiad

Mae menter Cymru i ddiogelu darnau o goedwigoedd arfordirol pwysig yn fyd-eang ac unigryw yn Kenya sydd wedi goroesi wedi curo ei tharged codi arian, gan sicrhau ymdrechion cadwraeth a chaniatáu gwaith i ehangu i ardal ehangach o'r wlad. Gan weithio drwy'r fenter Maint Cymru, corff cadwraeth WWF wedi codi dros £ 230,000, ymhell y tu hwnt i'w targed cychwynnol [...]

target Chwalu wrth Gam Arian Codi i haelioni Pobl Cymru older Achub Coedwigoedd UNDER fygythiad

target Chwalu wrth Gam Arian Codi i haelioni Pobl Cymru older Achub Coedwigoedd UNDER fygythiad

Mae menter o Gymru i warchod darnau o goedwigoedd arfordirol which on Ôl in Kenya, able Coedwigoedd bwysig cerrynt eiledol in unigryw'n fyd-Eang, has Rhagori on its tharged Arian Codi, by that ymdrechion cadwraethol a chaniatáu I'R work Ehangu i rhedodd FWY third of. weithio Gan Trwy Fenter Maint y gwaharddiad Cymru, cadwraethol body This WWF Wedi Codi [...]

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!