Mis: Medi 2012

Partner y mis: Good Energy

Partner y mis: Good Energy

gan Charmaine Coutinho, Good Energy. Diogelu ein coedwigoedd glaw yn hanfodol i wrthweithio allyriadau CO2 a wnaed gan ddyn; Good Energy yn falch o fod yn cefnogi Maint Cymru, fel eu hoffi, ein nod yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i newid yn yr hinsawdd. Ffynonellau Good Energy 100% o'i drydan o eneraduron adnewyddadwy annibynnol y DU. Roeddem yn pleidleisio frig y Which? boddhad cwsmeriaid [...]

Partner y cam: Good Energy

Partner y cam: Good Energy

gan Charmaine Coutinho, Good Energy. Mae diogelu our Coedwigoedd glaw in feirniadol i wrthweithio allyriadau Dynol C02; Mae Energyyn Da Falch i gefnogi gwaharddiad Cymru, by in Debyg iddyn NHW our amnaid us Yw affect change Hinsawdd in road bositif. Mae Good Energy in olrhain 100% o'i drydan o eneraduron renewable sources independent of DU. Cawsom our pleidleisio yn Gyntaf [...]

Prosiect y mis: Mata Atlantica, Brasil

Prosiect y mis: Mata Atlantica, Brasil

Jeff Williams and Branwen Niclas of Christian Aid Wales travelled to visit the Guarani community of Tenondé Porã in April 2012. The journey from the heart of Sao Paulo, one of the largest cities in the world, to the village of Tenondé Porã takes little time. We left our hotel as dawn was breaking; Christina from Christian Aid’s […]

Cyllid ar gyfer Coedwigoedd

Cyllid ar gyfer Coedwigoedd

Codwyd £ 1,327,760 hyd yn hyn yn newyddion anhygoel yn syth o'r wasg! Erbyn hyn mae gennym £ 672,240 i sicrhau i gyrraedd ein targed o £ 2m i helpu i warchod 2m hectar o goedwig drofannol - yr un maint â Chymru. Gyda'n gilydd, gallwn wneud hynny cyn diwedd 2012? elusennau Cefnogi wedi sicr bod yn codi symiau sylweddol o [...]

gwobrau WIN ar Green Day Go, Gwe 19 2012 Hydref

gwobrau WIN ar Green Day Go, Gwe 19 2012 Hydref

Ydych chi erioed wedi ffansio gig gomedi preifat yng nghysur eich cartref eich hun gyda'ch holl ffrindiau, teulu a rhai o'r comedïwyr Cymreig gorau ar y gylched? Ydych chi erioed wedi breuddwydio am dreulio'r nos ar ynys anghysbell gyda rhywun annwyl? Mae gwobrau gwych i'w hennill a llawer o hwyl i'w gael [...]

Cyllid I'R Coedwigoedd

Cyllid I'R Coedwigoedd

Y newyddion Diweddaraf Yw our that has Codi £ 1,327,760 here Hyd! Nawr mae Angen i us godi £ 672,240 i gyrraedd our amnaid o £ 2m i Helpu i ddiogelu 2m hectar o Goedwig drofannol - yr Maint y gwaharddiad heb â Chymru. Gyda'n Gilydd, a fedrwn make so pre diwedd yn 2012? This charities able our supports has that [...]

ENILLWCH wobrau on the Diwrnod Gwyrdd, Dydd Gwener 19 2012 Hydref

ENILLWCH wobrau on the Diwrnod Gwyrdd, Dydd Gwener 19 2012 Hydref

Ydych chi erioed has ffansïo were noson gomedi in your cartref a your Hun gyda'ch Holl Ffrindiau, your teulu a some o ddigrifwyr best Cymru? Ydych chi erioed Wedi breuddwydio am dreulio noson on ynys anghysbell with Rhywun special school? Mae yna wobrau Ardderchog View hennill, mae Llawr o hwyl View available on Ddiwrnod Gwyrdd 2012. Ddydd Ar Gwener 19 [...]

Prosiect y cam: Mata Atlantica, Brasil

Prosiect y cam: Mata Atlantica, Brasil

Teithiodd Jeff Williams a Branwen Niclas, Cymorth Cristnogol Cymru i Ymweld with the Gymuned Warani in Tenondé Porã in Ebrill 2012. Not Yw'r siwrne o Galon Sao Paulo, heb of dinasoedd most yn y Byd, fi Bentref Tenondé Porã in take Fawr o time. Gadawon us our Gwesty with wawr; Christina o appropriate Cymorth Cristnogol ym Mrasil, Carolina o CPI, [...]

Seilwaith, Rovers tir a diweddaru pigmi hippos- o'r goedwig Gola

Seilwaith, Rovers tir a diweddaru pigmi hippos- o'r goedwig Gola

Ar ôl misoedd o waith caled, yn ymladd bwrw glaw cynnar a gorfod dibynnu ar ffyrdd heb arwyneb gwael dros ben, mae'r tîm wedi ennill ei ras yn erbyn y cloc: yr adeiladau pencadlys yn y Gola Fforestydd Glaw Parc Cenedlaethol yn cael eu cwblhau. Mae'r cyffyrddiadau olaf yn cael eu gwneud ond mae'r holl hanfodion yno eisoes, gan gynnwys trydan a dŵr. Mae hyn yn [...]

Isadeiledd, cerbydau Land Rover yn pigmi hipopotamysau - diweddariad o Goedwig Gola

Isadeiledd, cerbydau Land Rover yn pigmi hipopotamysau - diweddariad o Goedwig Gola

Ar Ôl Misoedd o Waith Caled, brwydro yn Erbyn glawogydd Cynnar a Gorfod dibynnu on Ffyrdd hynod Wael di-darmac, This team has Ennill will Ras yn Erbyn Cloc y: Pencadlys Adeiladau'r Mae ym- Wedi'u Mharc Cenedlaethol Coedwig Law Gola cwblhau. This cyffyrddiadau Olaf in were make, daeth i'r Hanfodion This ff GYD Barod yno'n, by [...]

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!