Mis: Mehefin 2012

Adroddiad gan Bududa Tirlithriad, Uganda

Adroddiad gan Bududa Tirlithriad, Uganda

gan Tim Wess, Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd. Ar ddydd Mawrth rydym yn ei gwneud yn i Mbale i gwrdd â Rob Rowlands o PONT, sy'n gyswllt cymunedol rhwng Rhondda Cynon Taf yn y De a Mbale, yn ardal trawiadol yn Nwyrain Uganda. Teithiodd Rob gyda ni i mewn i'r bryniau i ymweld â rhai o'r meithrinfeydd coed yn [...]

Partner y Mis: Specsavers

Partner y Mis: Specsavers

Yn ddiweddar er mwyn cysylltu Specsavers Caerdydd Adran Amddiffyn Wedi in Bartner Prosiect Fforest with Maint y gwaharddiad Cymru. Limited to older amddiffyn fforest drofannol drwy that ymrwymiad ue haelodau staff yn chwsmeriaid. Three Christina, heb staff members of able Arwain ue work with Maint y gwaharddiad Cymru 'We eisoes has Cynnal our event Regulations i godi Arian, yng nghanol Caerdydd, Lle y [...]

Partner y Mis: Specsavers

Partner y Mis: Specsavers

Specsavers Caerdydd wedi dod yn Brosiect Bartner Fforest y Maint Cymru yn ddiweddar. Maent yn helpu i ddiogelu coedwigoedd trofannol drwy gael eu staff a'u cwsmeriaid dan sylw. Christina, un o aelodau staff sy'n arwain ar Maint Cymru dweud 'Rydym eisoes wedi cynnal ein digwyddiad codi arian cyntaf, yng nghanol Caerdydd, lle'r ydym yn cynnig siopwyr yn [...]

Prosiect i ddiogelu fforest Maint y gwaharddiad Cymru in cyrraedd Hanner Ffordd

Prosiect i ddiogelu fforest Maint y gwaharddiad Cymru in cyrraedd Hanner Ffordd

Mae plan Cenedlaethol Unigryw i Helpu i Gynnal area o gyfraith fforest Maint y gwaharddiad Cymru Wedi Codi £ 1 Miliwn, FfEY Hanner Ffordd Tuag at amnaid EI. Mae gwaharddiad Cymru also in anelu at godi Awareness ynglŷn â phwysigrwydd amddiffyn fforestydd glaw, as part of our hymateb Cenedlaethol i Newid Hinsawdd. Mae fforestydd glaw'r Byd in amsugno Bron [...]

Prosiect 1 / 2 ffordd i helpu i arbed fforest law Maint Cymru

Prosiect 1 / 2 ffordd i helpu i arbed fforest law Maint Cymru

Mae cynllun cenedlaethol unigryw i helpu i gynnal ardal o goedwig law maint Cymru bellach wedi codi £ 1 miliwn i gyrraedd ei tharged hanner ffordd. Maint Cymru hefyd yn anelu at godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu fforest law, fel rhan o'n hymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd. fforestydd glaw y byd yn amsugno bron un rhan o bump [...]

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!