Mis: Ebrill 2012

Diweddariad gan Tanzania

Diweddariad gan Tanzania

Steve Ball, Cyfarwyddwr Cadwraeth Mpingo a Fenter Datblygu wedi rhoi diweddariad o'r hyn sy'n digwydd yno ... Mae'n bryd bwrw glaw yn drwm yn Kilwa felly mae ein gwaith maes yn cael ei atal i ni, ac mae hynny wedi rhoi cyfle i bwyso a chynnydd yn Nanjirinji ni. Y cam mawr nesaf, i mewn y byddwn yn [...]

Newyddion o Danzania

Newyddion o Danzania

Mae Steve Ball, director "Cadwraeth Mpingo Fenter Datblygu a" has anfon newyddion i us wyf Beth which in Mynd Ymlaen yna .... It glawio in Drwm on this o Bryd in Kilwa caravan Our Gwaith Maes cytras suspend for dro, Mae this has rhoi'r Cyfle us pwyso a Measure our increase in Nanjirinji. Y cam [...]

Ribidirês, Ribidirês fi in I'R bwa â NHW!

Ribidirês, Ribidirês fi in I'R bwa â NHW!

Mae disgyblion school of Drenewydd has were ar cymorth heb o Sêr Y Byd teledu i fynegi ue pryder am yr Amgylchedd in performance public able glas-Greu stori Enwog of Beibl. Mae disgyblion o Bedwar school Wedi Ymuno gofy Opera Canolbarth Cymru i Berfformio declaration o stori hynod boblogaidd Arch Noa, with amgylcheddwr a'r seren deledu [...]

disgyblion Drenewydd dau gan ddau!

disgyblion Drenewydd dau gan ddau!

plant ysgol y Drenewydd wedi ymrestru cymorth enwog teledu i ddangos eu pryder am yr amgylchedd yn ail-wneud perfformiad cyhoeddus o stori Beibl enwog. Mae disgyblion o bedair ysgol wedi ymuno â Opera Canolbarth Cymru i berfformio rendition o'r stori Arch Noa hoffus, gyda llais Duw a gyflwynir gan amgylcheddwr [...]

Blog dau: Y glaw wedi dod!

Blog dau: Y glaw wedi dod!

Yn olaf, mae wedi dechrau glawio. Betrus i ddechrau ac yma yn Mbale, Uganda ar ôl cychwyn unrhyw beth daranllyd ddigwyddodd am bedwar diwrnod, y ddaear sych a gododd y llwch ofnadwy eto. Ond yn araf y glaw yn ymsefydlu. Erbyn hyn maent yn cael eu meddalu'r pridd caled pob a gall pobl wneud y paratoadau terfynol [...]

Blog dau: This glaw Wedi cyrraedd!

Blog dau: This glaw Wedi cyrraedd!

Mae has Dechrau bwrw glaw of diwedd yn. Yn betrus i gychwyn, cerrynt eiledol here ym Mbale, Uganda on Ôl Dechrau taranllyd us ddigwyddodd any Beth am day Bedwar, sychodd y ddaear and AB rose y llwch ofnadwy Unwaith Eto. But o dipyn i Beth This glaw has period. Nawr it meddalu'r pridd Caled by alluogi Pobl [...]

Enillwch ddiwrnod i'w gofio ar arfordir Sir Benfro!

Enillwch ddiwrnod i'w gofio ar arfordir Sir Benfro!

Mae gennym wobr wych i'w gynnig ... mae gwaith neu chwarae dydd ar gyrion Cymru ar gyfer grŵp o hyd at un ar bymtheg o bobl, trwy garedigrwydd TYF. Gall yr enillwyr lwcus yn dewis o amrywiaeth o 'ymestyn corff' gweithgareddau fel syrffio a arforgampau trwy i 'ymestyn meddwl' ymarferion tîm a heriau arloesi - i gyd [...]

Enillwch ddiwrnod View gofio on Arfordir Sir Benfro!

Enillwch ddiwrnod View gofio on Arfordir Sir Benfro!

We have wobr Ardderchog View and offer publications ... day o weithio or Chwarae on ymyl Cymru i group o Hyd yn 16 o BOBL, Trwy garedigrwydd TYF. Will yr enillwyr Lwcus in Dewis amrywiaeth o activities "ymestyn body" fel Syrffio a arforgampau or Tîm activities "mental ymestyn" - i GYD cytras operational in Nhyddewi, Sir Benfro. Mae a'ch you would like to chi [...]

Blog 4: Chwilio am Golden Mantella broga

Blog 4: Chwilio am Golden Mantella broga

Yn ddiweddar, treuliodd ychydig ddyddiau yn y goedwig law yn y Moramanga Ardal o Madagascar dwyreiniol lle mae ein prosiect Maint Cymru yn seiliedig. Gyda chymorth Maint Cymru rydym yn gobeithio sefydlu cronfa wrth gefn newydd yn Mangabe a fydd yn caniatáu i bobl barhau i ddefnyddio'r goedwig tra hefyd yn diogelu'r darnau gorau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. [...]

Blog 4: Ar drywydd y Broga Mantella Aur

Blog 4: Ar drywydd y Broga Mantella Aur

Yn ddiweddar treuliais ychydig ddyddiau in fforest gyfraith in area Moramanga in nwyrain Madagascar - Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion placement our Prosiect Maint y gwaharddiad Cymru. Gyda chymorth y gwaharddiad Cymru We in gobeithio operational Gwarchodfa new ym Mangabe yn Fydd in Galluogi Pobl i barhau i to use fforest, cerrynt eiledol yn Fydd also in diogelu'r darnau best for cenedlaethau'r Dyfodol. Animal arbenigwyr o [...]

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!