Diogelu ardal o fforest law ddwywaith
Mae Maint Cymru

Ymgyrchoedd addysg Cyfrannwch

prosiectau

Diolch i’ch cymorth chi rydym yn gallu cefnogi'r prosiectau canlynol yn Affrica, De America a Chymru.

Ymgyrchoedd Cyfredol

Gweld Pob Ymgyrchoedd

Gwelwch ein hymgyrchoedd diweddaraf a sut gallwch chi gymryd rhan ynddynt!

Diwrnod Gwyrdd 2017

Go Green Day - Dydd Gwener 13 Hydref 2017 Go Green Day; Mae maint diwrnod gweithredu blynyddol Cymru yn agosáu ato! Ddydd Gwener 13 Hydref, mae ysgolion, busnesau a grwpiau cymunedol unwaith eto'n cael eu hannog i 'fynd yn wyrdd' i gefnogi prosiectau gwych Maint Cymru. Mae ymdrechion codi arian blynyddoedd blaenorol wedi gweld pobl yn ffosio'r car a [...]

Darllenwch mwy

A ydych yn hedfan i ffwrdd ar wyliau haf hwn, ond yn poeni am yr effaith?

Os felly, beth am wneud rhywbeth am y peth drwy gyfrannu at Maint Cymru ac mae ein newid yn yr hinsawdd yn ymladd prosiectau coedwig? Dyma pam ... Mae pawb yn gwybod nad yw awyrennau yn dda i'r blaned - maent yn cael eu gyrru gan losgi tanwydd ffosil sy'n rhyddhau symiau niweidiol o nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer y ddaear [...]

Darllenwch mwy

Craig Hughes: Rhedeg ar hyd Cymru

Diweddariad Awst 1st: Ar ôl cyrraedd y marc milltir 100, penderfynodd Craig alw'r daith y dydd gan fod yr anaf i'r ligament yn rhy boenus dros bellteroedd hir. Dywedodd Craig y canlynol: "Bydd gen i edrych ar yr anaf yn broffesiynol a byddaf yn parhau i gefnogi cefnogaeth Maint Cymru ar fy ngwasanaethau byrrach. Diolch […]

Darllenwch mwy

Beth yw Maint Cymru?

Nod Maint Cymru yw uno pawb yn y wlad i helpu i warchod ardal o goedwig drofannol sydd dwywaith maint Cymru, fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid hinsawdd.

Defnyddir y term ‘ardal maint Cymru’ yn aml i fesur graddfa dinistr coedwigoedd. Drwy brosiect Maint Cymru, anelwn at wrthdroi’r defnydd negyddol hwnnw o faint ein gwlad.

Darganfyddwch mwy

Diwrnod Gwyrdd

Go Green Day yw ein diwrnod cenedlaethol o weithredu - gwisgo i fyny, ymuno a Go Green er mwyn helpu i godi arian ar gyfer fforestydd glaw ddwywaith maint Cymru! Cofrestrwch am ragor o wybodaeth ar Go Green Day 2017


Cliciwch yma am y telerau ac amodau llawn - drwy gofrestru rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno i gysylltu â Maint Cymru - gallwch ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Diweddaraf gan Maint Cymru

Byddwn yn anfon y newyddion diweddaraf i chi o Gymru ac ein prosiectau yn y coedwigoedd law.


Cliciwch yma am y telerau ac amodau llawn - drwy gofrestru rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno i gysylltu â Maint Cymru - gallwch ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

"Mynydd iâ hanner maint Cymru wedi arnofio'n rhydd!"

"Caiff ardal o goedwig ddwywaith maint Cymru ei ddinistrio bob flwyddyn yn Affrica!"

Rydym yn adennill defnydd o 'Maint Cymru', a gwneud rhywbeth amdano!

Cymru, rhan o'r ateb, nid mesur o'r broblem.

"Tsieina i adeiladu dinas ddwywaith maint Cymru!"

"Unwaith gorchuddiodd y 'Florida Everglades' ardal maint Cymru!"

"Cynlluniwyd arfau niwclear i ddinistrio ardaloedd maint Cymru!"

Newyddion Diweddaraf

Yr holl newyddion