Diogelu ardal o fforest law ddwywaith
Maint Cymru

Ymgyrchoedd Cyfrannwch

prosiectau

Diolch i’ch cymorth chi rydym yn gallu cefnogi'r prosiectau canlynol yn Affrica, De America a Chymru.

Ymgyrchoedd Cyfredol

Gweld Pob Ymgyrchoedd

Gwelwch ein hymgyrchoedd diweddaraf a sut gallwch chi gymryd rhan ynddynt!

Uganda Marathon

Cariad rhedeg? Pam na rhedeg o gwmpas Uganda ac yn cefnogi Maint Cymru & ein partneriaid yn Uganda. Mae'r Marathon Uganda cael cyfleoedd ar gyfer marathon llawn neu hanner yn ogystal ag opsiynau 10k. Cysylltwch â [email protected] i gael gwybod mwy.

Darllenwch mwy

Win Cymru v docynnau Iwerddon!

Fod â chyfle i ennill pâr o docynnau i Gymru yn erbyn Iwerddon ddydd Gwener 10 2017 Mawrth yn Stadiwm y Principality Caerdydd. Mae hyn yn mynd i fod yn gêm ewinedd-brathu a rhaid i-ennill ar gyfer Cymru, gwnewch yn siŵr eich bod yno! Cewch wybod mwy yma

Darllenwch mwy

Ewch Green Day 2017

Gwisgwch wyrdd drwy'r dydd i ddangos eich cefnogaeth i fforestydd glaw! O gadwyn gwyrdd neu glymu i wyrdd pobi i ffwrdd neu wisg ffansi; fod yn wyrdd yn eich ysgol, prifysgol neu weithle i gasglu rhoddion i helpu i amddiffyn ardal o goedwig law ddwywaith maint Cymru! Ewch Green Day yn cael ei chynnal yn flynyddol ym mis Hydref - [...]

Darllenwch mwy

Beth yw Maint Cymru?

Nod Maint Cymru yw uno pawb yn y wlad i helpu i warchod ardal o goedwig drofannol sydd dwywaith maint Cymru, fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid hinsawdd.

Defnyddir y term ‘ardal maint Cymru’ yn aml i fesur graddfa dinistr coedwigoedd. Drwy brosiect Maint Cymru, anelwn at wrthdroi’r defnydd negyddol hwnnw o faint ein gwlad.

Darganfyddwch mwy

Diwrnod Gwyrdd

Go Green Day yw ein diwrnod cenedlaethol o weithredu - gwisgo i fyny, ymuno a Go Green er mwyn helpu i godi arian ar gyfer fforestydd glaw ddwywaith maint Cymru! Cofrestrwch am ragor o wybodaeth ar Go Green Day 2017


Cliciwch yma am y telerau ac amodau llawn - drwy gofrestru rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno i gysylltu â Maint Cymru - gallwch ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Wybodaeth ddiweddaraf Maint Cymru

Byddwn yn anfon y newyddion diweddaraf i chi o Gymru ac ein prosiectau yn y coedwigoedd law.


Cliciwch yma am y telerau ac amodau llawn - drwy gofrestru rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno i gysylltu â Maint Cymru - gallwch ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

"Mynydd iâ hanner maint Cymru wedi arnofio'n rhydd!"

"Caiff ardal o goedwig ddwywaith maint Cymru ei ddinistrio bob flwyddyn yn Affrica!"

Rydym yn adennill defnydd o 'Maint Cymru', a gwneud rhywbeth amdano!

Cymru, rhan o'r ateb, nid mesur o'r broblem.

"Tsieina i adeiladu dinas ddwywaith maint Cymru!"

"Unwaith gorchuddiodd y 'Florida Everglades' ardal maint Cymru!"

"Cynlluniwyd arfau niwclear i ddinistrio ardaloedd maint Cymru!"

Newyddion Diweddaraf

Yr holl newyddion