Diogelu ardal o fforest law ddwywaith
Maint Cymru

Ymgyrchoedd addysg Cyfrannwch

prosiectau

Diolch i’ch cymorth chi rydym yn gallu cefnogi'r prosiectau canlynol yn Affrica, De America a Chymru.

Ymgyrchoedd Cyfredol

Gweld Pob Ymgyrchoedd

Gwelwch ein hymgyrchoedd diweddaraf a sut gallwch chi gymryd rhan ynddynt!

Craig Hughes: Rhedeg ar hyd Cymru

Craig Hughes, yn cymryd ar y gamp anhygoel (ac yn dweud y gwir, boncyrs) o redeg ar hyd Cymru i godi arian ar gyfer Maint Cymru. Bydd Craig ddechrau ei rhedeg ar ddydd Llun 5th Mehefin yn y pwynt mwyaf gogleddol Cymru, Llnabadrig ar Ynys Môn a bydd yn dod i'r casgliad yn y Rhws, pwynt mwyaf deheuol ar y 10th Mehefin ... 187 [...]

Darllenwch mwy

Ewch Green Day 2017

Ewch Green Day - Dydd Gwener Hydref Gwisgwch wyrdd drwy'r dydd i ddangos eich cefnogaeth i fforestydd glaw! O gadwyn gwyrdd neu glymu i wyrdd pobi i ffwrdd neu wisg ffansi; fod yn wyrdd yn eich ysgol, prifysgol neu yn y gweithle, casglu rhoddion a helpu i amddiffyn ardal o goedwig drofannol ddwywaith maint Cymru! Get yn [...]

Darllenwch mwy

JustTextGiving to Donate to Size of Wales

We wanted to make donating as easy as possible so we made it as simple as sending a text! How it works Text XCHARXSIZE22XCHARX followed by the amount you want to donate to 70070. Examples: Text XCHARXSIZE22 £3XCHARX to donate £3 or XCHARXSIZE22 £10XCHARX to donate £10. You will receive a text message receipt, and […]

Darllenwch mwy

Beth yw Maint Cymru?

Nod Maint Cymru yw uno pawb yn y wlad i helpu i warchod ardal o goedwig drofannol sydd dwywaith maint Cymru, fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid hinsawdd.

Defnyddir y term ‘ardal maint Cymru’ yn aml i fesur graddfa dinistr coedwigoedd. Drwy brosiect Maint Cymru, anelwn at wrthdroi’r defnydd negyddol hwnnw o faint ein gwlad.

Darganfyddwch mwy

Diwrnod Gwyrdd

Go Green Day yw ein diwrnod cenedlaethol o weithredu - gwisgo i fyny, ymuno a Go Green er mwyn helpu i godi arian ar gyfer fforestydd glaw ddwywaith maint Cymru! Cofrestrwch am ragor o wybodaeth ar Go Green Day 2017


Cliciwch yma am y telerau ac amodau llawn - drwy gofrestru rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno i gysylltu â Maint Cymru - gallwch ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Diweddaraf gan Maint Cymru

Byddwn yn anfon y newyddion diweddaraf i chi o Gymru ac ein prosiectau yn y coedwigoedd law.


Cliciwch yma am y telerau ac amodau llawn - drwy gofrestru rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno i gysylltu â Maint Cymru - gallwch ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

"Mynydd iâ hanner maint Cymru wedi arnofio'n rhydd!"

"Caiff ardal o goedwig ddwywaith maint Cymru ei ddinistrio bob flwyddyn yn Affrica!"

Rydym yn adennill defnydd o 'Maint Cymru', a gwneud rhywbeth amdano!

Cymru, rhan o'r ateb, nid mesur o'r broblem.

"Tsieina i adeiladu dinas ddwywaith maint Cymru!"

"Unwaith gorchuddiodd y 'Florida Everglades' ardal maint Cymru!"

"Cynlluniwyd arfau niwclear i ddinistrio ardaloedd maint Cymru!"

Newyddion Diweddaraf

Yr holl newyddion