Diogelu ardal o fforest law ddwywaith
Mae Maint Cymru

Ymgyrchoedd addysg Cyfrannwch

prosiectau

Diolch i’ch cymorth chi rydym yn gallu cefnogi'r prosiectau canlynol yn Affrica, De America a Chymru.

Ymgyrchoedd Cyfredol

Gweld Pob Ymgyrchoedd

Gwelwch ein hymgyrchoedd diweddaraf a sut gallwch chi gymryd rhan ynddynt!

Coeden ar gyfer y Nadolig

Diweddariad: Diolch am gefnogi ein hymgyrch A Tree for Christmas - fe wnaethon ni godi £ 558 sy'n golygu bod eich rhoddion wedi helpu i blannu cyfanswm o goed 1,859 ym Mbale, Uganda! Mae'r ymgyrch hon bellach wedi'i gau a bydd yn ail-lansio ym mis Rhagfyr 2018 ond gallwch chi roi i brosiect y flwyddyn Deg Million Coed mwy trwy ddilyn [...]

Darllen mwy

JustTextGiving i Gyfrannu at Maint Cymru

Roeddem am wneud rhoi mor hawdd â phosibl er mwyn i ni ei gwneud yn mor syml â anfon testun! Sut mae'n gweithio Tecstiwch 'SIZE22' wedi'i ddilyn gan y swm rydych am ei roi i 70070. Enghreifftiau: Testun 'SIZE22 £ 3' i roi £ 3 neu 'SIZE22 £ 10' i roi £ 10. Byddwch yn derbyn derbynneb neges testun, ac [...]

Darllen mwy

Diwrnod Gwyrdd

Yma cewch hyd i bopeth rydych ei angen ar gyfer ein Diwrnod Go Green mwyaf eto! Cofrestrwch Cofrestrwch eich ysgol, prifysgol, neu fusnes yma: Adnoddau

Darllen mwy

Beth yw Maint Cymru?

Nod Maint Cymru yw uno pawb yn y wlad i helpu i warchod ardal o goedwig drofannol sydd dwywaith maint Cymru, fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid hinsawdd.

Defnyddir y term ‘ardal maint Cymru’ yn aml i fesur graddfa dinistr coedwigoedd. Drwy brosiect Maint Cymru, anelwn at wrthdroi’r defnydd negyddol hwnnw o faint ein gwlad.

Darganfyddwch mwy

Diwrnod Gwyrdd

Go Green Day yw ein diwrnod cenedlaethol o weithredu - gwisgo i fyny, ymuno a Go Green er mwyn helpu i godi arian ar gyfer fforestydd glaw ddwywaith maint Cymru! Cofrestrwch am ragor o wybodaeth ar Go Green Day 2017


Cliciwch yma am y telerau ac amodau llawn - drwy gofrestru rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno i gysylltu â Maint Cymru - gallwch ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

Diweddaraf gan Maint Cymru

Byddwn yn anfon y newyddion diweddaraf i chi o Gymru ac ein prosiectau yn y coedwigoedd law.


Cliciwch yma am y telerau ac amodau llawn - drwy gofrestru rydych yn cadarnhau eich bod yn cytuno i gysylltu â Maint Cymru - gallwch ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw adeg.

"Mynydd iâ hanner maint Cymru wedi arnofio'n rhydd!"

"Caiff ardal o goedwig ddwywaith maint Cymru ei ddinistrio bob flwyddyn yn Affrica!"

Rydym yn adennill defnydd o 'Maint Cymru', a gwneud rhywbeth amdano!

Cymru, rhan o'r ateb, nid mesur o'r broblem.

"Tsieina i adeiladu dinas ddwywaith maint Cymru!"

"Unwaith gorchuddiodd y 'Florida Everglades' ardal maint Cymru!"

"Cynlluniwyd arfau niwclear i ddinistrio ardaloedd maint Cymru!"

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!