Month: June 2016

Cyfle Swydd – Swyddog Addysg Allgymorth

Cyfle Swydd – Swyddog Addysg Allgymorth

English below Ar ôl cyflawni ei nod gwreiddiol o godi £2 filiwn i helpu i ddiogelu 2 filiwn hectar o goedwigoedd trofannol, mae Maint Cymru yn parhau i ddatblygu ei waith i godi ymwybyddiaeth am y materion sy’n ymwneud â newid hinsawdd a datgoedwigo. Rydym yn ehangu ein rhaglen addysg ar draws Cymru. Rydym yn […]

Assistant Director (Campaigns and Partnerships)

Assistant Director (Campaigns and Partnerships)

Cymraeg isod Size of Wales is an environmental charity which aims to bring everyone in Wales together to help sustain an area of tropical forest the size of Wales as part of a national response to climate change. Established in 2011, Size of Wales works with the people of Wales and beyond to support projects […]